+47 405 20 344 [email protected]
English

Nytt år, nye muligheter og nye ansatte i STL

10. januar 2024

Nyheter

Nytt år, nye muligheter og nye ansatte i STL

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) styrker sitt sekretariat med to nye ansatte i begynnelsen av 2024. Amalie Storesund Olsen og Nafisa Amini bringer med seg unik kompetanse og erfaring på hvert sitt felt.

Foto: STL/Westergaard

Amalie Storesund Olsen er ny politisk rådgiver i STL

STLs nye politisk rådgiver, Amalie Storesund Olsen, har bakgrunn som statsviter og i tillegg utdanning som dialogpilot ved Universitetet i Oslo.  Hun kommer fra en stilling som underviser på Utøya, og har tidligere også vært utstillingsvert på 22. juli – senteret. Amalie skal fungere som vikar for Anders Garbom Bjørklund mens han er i permisjon. Hun vil fortsette arbeidet med høringer, arrangementer og generelt påvirkningsarbeid.

Olsen har også frivillig erfaring fra blant annet Amnesty International, Røde Kors og NOREC, og har i løpet av studiene hatt utvekslingsopphold i Frankrike og Tanzania, og vært studentpraktikant ved den norske ambassaden i Sør-Afrika. Hun har derfor verdifull kompetanse og erfaring som passer godt inn i STL. 

– Som ung og troende kristen deler jeg STLs visjon om et mangfoldig og livssynsåpent samfunn. Jeg er begeistret for muligheten til å bidra til realiseringen av dette målet i løpet av vikariatet.

Olsen ser frem til å gyve løs på arbeidet som politisk rådgiver, og har i uke 2 blant annet vært med og fulgt rettssaken mellom Jehovas vitner og staten, som kommer til å bli en viktig sak for Tros- og livssyns-Norge fremover.

Nafisa Amini er ny prosjektkoordinator i STL

Nafisa Amini er nyansatt som prosjektkoordinator i STL, stillingen vil ha fokus på barnevern og religion gjennom prosjektet BRO (Barnevern, religion og oppvekst). Amini skal holde workshops i samarbeid med tros- og livssynssamfunnene, samt barnevernet

Amini har utdanning innen statsvitenskap, samt noe sosiologi. Amini har også jobbet med prosjekt hos Amnesty Internasjonal Norge. Prosjektet handlet om jenter og kvinners rettigheter til utdanning og arbeid i Afghanistan. Hun har også vært fasilitator og initiativtaker til flere dialogmøter mellom minoriteter, politikere, trossamfunnene og deres medlemmer.

Amini har i tillegg mye erfaring som frivillig hos Amnesty International Norge og Oslo Røde Kors. Blant annet i vervet som leder av Tema-gruppe for kvinnerettigheter i Amnesty Norge. Med dette bringer Nafisa betydelig kompetanse så vel som engasjement til STL.

Nafisa ser på oppgavene sine som prosjektkoordinator som svært interessante og samfunnsnyttige, og uttrykker sin interesse for å lære om andre kulturer, religioner og livssyn:

– Jeg har en brennende interesse for å lære om kultur, religion og livssyn. Dette bidrar til å gjøre meg bedre i stand til å forstå deres tro og perspektiver når jeg møter mennesker fra ulike trossamfunn, sier Amini.

Hun bringer med seg erfaring fra informasjonsarbeid, påvirkningsarbeid, kurs og seminarer, og ser frem til å samarbeide med tros- og livssynssamfunnene i STL.

– Jeg elsker å hjelpe andre mennesker, det gir meg en indre styrke. Dessuten ønsker jeg å gjøre noe for det norske samfunnet, og på denne måten takke for de mulighetene jeg har fått i Norge, sier Amini om sin nye stilling.

Flere nye ansikt i STLs sekretariat fremover

Med disse to nye ansiktene styrker STL sekretariatet sitt team og fortsetter sitt viktige arbeid med å fremme dialog, forståelse og samarbeid mellom ulike tros- og livssynssamfunn i Norge.

I tillegg til Olsen og Amini kommer STL til å ansette en ny rådgiver som skal arbeide med ungdom, unge voksne, og dialog. Videre er det også utlyst stilling som generalsekretær i STL, ettersom nåværende generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, går inn i stilling som generalsekretær i Caritas Norge. Utlysningen kan du lese her.

Flere i denne kategorien