+47 405 20 344 [email protected]
English

Nytt masterprogram for tros- og livssynsledere etableres

8. mars 2019

Nyheter

Nytt masterprogram for tros- og livssynsledere etableres

Mandag 11. mars markerer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Det teologiske fakultet ved UiO etableringen av masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF.

Målet med masterprogrammet er både å styrke kompetansen til tros- og livssynsledere i Norge, men også å dekke behovene for tros- og livssynstjenester i forsvaret, helsesektoren og kriminalomsorgen.

Målet med masterstudiet

Midlene til det nye masterstudiet ble skaffet til veie ved integreringsforliket i Stortinget i 2017.

Hensikten er å gi den samme tilgangen til relevant utdanning til alle tros- og livssynsledere. Gjennom den nye masterutdanningen vil tros- og livssynslederne øke sin kompetanse på omsorgsarbeid og dialogiske og etiske ferdigheter som er nødvendige for å dekke tros- og livssynsbetjeningen innen ulike samfunnssektorer.

Videre vil masterprogrammet gi ledere i tros- og livssynssamfunnene styrket kunnskap om lovverk, maktfordeling, konfliktløsning, forhandling og strategisk planlegging.

Kronprins Haakon Magnus deltar på markeringen

Kronprinsen, som deltar på lanseringskonferansen, er opptatt av religionsdialog og mangfold, noe generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, setter pris på:

Det er veldig flott at kongefamilien engasjerer seg i dette. Det nye utdanningstilbudet er meget viktig, ikke minst fordi Norge vil bli stadig mer mangfoldig. Det er derfor vesentlig at vi får på plass den nødvendige kompetansen for å sikre et harmonisk og velfungerende samfunn også i fremtiden.

Om lanseringskonferansen

Markeringen finner sted i Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 11. mars kl. 10.00. Invitasjon er påkrevd.

Første del: Gamle festsal, Karl Johans gate 47. Tid: 10.00 – 12.00.

Korte taler ved Iselin Nybø, statsråd for forskning og høyere utdanning.  Aud V. Tønnesen, dekan ved TF. Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL. Marianne Borgen, ordfører i Oslo.

Innlegg av: Professor Ataullah Siddiqui, Markfield Institute of Higher Education, UK. og professor Su Yon Pak, Union Theological Seminary New York, USA.

Første del av programmet avsluttes med en panelsamtale med forskerne, ledet av Hege Grung.

Andre del: Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7. Tid: 13.30 – 16.00.

Panelsamtale ledet av Ingrid Rosendorf Joys (STL) med biskop Atle Sommerfelt (Den norske kirke), Trond Enger (Human-Etisk Forbund), Hans Rossinè (Oslo katolske bispedømme), Senaid Kobilica (Muslimsk Dialognettverk Norge) og Egil Lothe (Buddhistforbundet).

Programmet avsluttes med inndeling av deltakerne i arbeidsgrupper som tar for seg relevante kompetansefelt innen helsevesenet, kriminalomsorgen og kommunale etater.

Mer informasjon om lanseringskonferansen følger her på trooglivssyn.no.

Les pressemeldingen fra Det teologiske fakultet ved UiO.

Flere i denne kategorien