+47 405 20 344 [email protected]
English

Oslo STL blir realisert – med god hjelp fra Oslo kommune

28. september 2021

Nyheter

Oslo STL blir realisert – med god hjelp fra Oslo kommune

Kulturbyråden i Oslo bevilger en million kroner til opprettelse av STL Oslo. Tros- og livssynssamfunnene i Oslo er viktige institusjoner ikke bare for medlemmene selv, men også for byen som helhet. For mange er trossamfunnet en åndelig havn og et hjem utenfor hjemmet, hvor man kan feire flere av livets største øyeblikk.

− Vi er veldig glade for at vi fikk på plass midlene. Vi ønsker å ha tett dialog med tros- og livssynssamfunn i Oslo, uttalte byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) til Vårt Land.

Et eget STL Oslo vil også være til nytte for kommunen med hensyn til å levere tjenestene som er nedfelt i ny lov om et livssynsåpent samfunn, og som berører helse, utdanning, kultur, arbeidsliv og gravplasser.

I tillegg gir tros- og livssynssamfunnene de som kommer utenfra en landingsplattform. Dette gir de som kommer utenfra mulighet til å hurtig knytte seg til et sosialt fellesskap og bli raskere integrert.

Tatt de nødvendige stegene

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal sammen med STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, under åpningen av retningsbestemte gravplasser på Klemtsrud i september 2021.

Tros- og livssynssamfunnene har ikke ventet passivt på at kommunen skal legge til rette for en slik organisasjon, men har selv tatt de nødvendige stegene for å opprette et lokalt samarbeidsråd i Oslo. Prosjektkoordinator Djamel Selhi i STL sentralt, har gitt STL Oslo fødselshjelp.

– Pandemien har vist at vi trenger et bindeledd mellom kommunen og tros- og livssynssamfunn i Oslo. Vi spilte en viktig rolle og gjorde en god jobb under pandemien, men for at dette gode arbeidet skal fortsette, trenger vi penger, uttalte Djamel Selhi til Vårt Land.

God investering i en harmonisk hovedstad

Det har nå blitt virkelighet, og kommunen har vist at de verdsetter og forstår behovet for en dialoggruppe i Oslo. STL Oslo har stiftelsesmøte 21. oktober i rådhuset. Her vil byens ledelse være tilstede.

Det store mangfoldet i hovedstaden rommer et stort potensial, men også utfordringer. For å nyttiggjøre seg av tros- og livssynssamfunnenes ressurser, og løse utfordringer raskt og effektivt, trengs to ting.

Å bevilge kommunale midler til STL Oslo er en god investering i en harmonisk hovedstad. Som vil kunne nyttiggjøre seg av tros- og livssynssamfunnenes ressurser for å løse utfordringer raskt og effektivt. Men også vise samhold i mangfold og hvor byens minoriteter opplever å bli inkludert og verdsatt i enda større grad.

Flere i denne kategorien