+47 405 20 344 [email protected]
English

Pilegrimer på tvers av tro- og livssyn – sammen til Utøya

Pilegrimer på tvers av tro- og livssyn – sammen til Utøya

Den 5. mai ble det arrangert pilegrimstur på tvers av tro- og livssyn: «Sammen til Utøya». Pilegrimferden var et samarbeid mellom Areopagos, Utøya, STL Norge, Norges Kristne Råd, Den norske kirke v/ Mellomkirkelig råd og Trefoldigheskirken i Oslo.

Pilegrimsturen var en del av en serie besøk til nasjonale sår. Første ferd gikk til Utøya og startet med en kort seremoni ved Trefoldighetskirken i Oslo.

Prosjektkoordinator Nafisa Amini og politiske rådgiver Amalie Storesund Olsen fra STLs sekretariat var til stede, sammen med både hinduer, buddhister, sistedagershellige, katolikker, protestanter, jøder og livssynshumanister.

– Det var fint å møtes på Utøya på tvers av tro og livssyn, men det var også en veldig sterk opplevelse. Det er særlig tungt å se tekstmeldinger fra de som var på Utøya 22. juli, som ble sendt til og mottatt fra deres kjente og kjære. Jeg håper at vi kan gi et lite bidrag til å omgjøre hat til toleranse ved å vise samhold i mangfold, sa Amini om arrangementet.

Les mer om «Sammen til Utøya:

 

Foto: Sina Vestøl

Flere i denne kategorien