+47 405 20 344 [email protected]
English

Politisk plattform 2018

30. januar 2018

Nyheter

Politisk plattform 2018

«Regjeringen vil føre en helhetlig og aktiv tros- og livssynspolitikk med respekt for de ulike livssynssamfunns egenart og med finansieringsordninger som ivaretar prinsippet om likebehandling.». Slik lyder første setning av regjeringens behandling av tro og livssyn på s. 55 i den politiske plattformen, vedtatt 14. januar 2018 på Jeløya.

 

Samarbeidsrådets generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys snakket om den politiske plattformen på Verdibørsen.  STL har vært en premissleverandør i utviklingen av tros- og livssynspolitikken som i de siste årene har gått fra å være en «kirke- og religionspolitikk» til nå å sette fokus på en helhetlig tros- og livssynspolitikk basert på likebehandling. Joys kommenterte målsetningene som regjeringsplattformen legger frem, slik som utdanning av religiøse ledere og livssynsnøytrale gravferdsseremonier.

 

Hør klippet fra Verdibørsen her.

 

Se utsnitt fra den politiske plattformen s. 55-56 som behandler regjeringens målsetninger og politikk på tros- og livssynfeltet her:

 

Tros- og livssyn

Regjeringen vil føre en helhetlig og aktiv tros- og livssynspolitikk med respekt for de ulike livssynssamfunns egenart og med finansieringsordninger som ivaretar prinsippet om likebehandling. Regjeringen legger til grunn at den enkeltes livssyn er et personlig anliggende og at staten verken skal diskriminere eller favorisere livssyn.

 

Regjeringen vil:

 

Last ned hele den politiske plattformen her.

Flere i denne kategorien