+47 402 15 132 [email protected]
English

PST: Antallet høyreekstreme terrorangrep er økende

19. desember 2019

Nyheter

PST: Antallet høyreekstreme terrorangrep er økende

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har sendt ut en pressemelding hvor de informerer om at antallet høyreekstreme terrorangrep er økende. Målene for høyreekstrem terror i 2019 har vært ikke-vestlige innvandrere, muslimer, politikere og jøder.

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, har følgende å si om PSTs trusselvurdering:

– Gjentatte ganger ble gudshus av ulike valører angrepet i 2019. STL gikk ved flere anledninger ut for å markere sin motstand mot terroren, og møtte hatet med samhold under parolen #tryggibønn. At PST nå peker på at trusselen fra høyreekstreme har utviklet seg i negativ retning og at særlig forsamlingshus er utsatt, er dessverre ikke overraskende. STL fortsetter å samle tros- og livssynsmangfoldet i Norge i arbeidet med å sikre at i vårt livssynsåpne samfunn skal alle kunne utøve sin tro eller sitt livssyn uten fare for represalier.

Her kan du lese PSTs pressemeldingi sin helhet:

«I løpet av 2018 og 2019 har det vært et økt fokus på bruk av terror som et politisk virkemiddel i internasjonale, høyreekstreme nettverk. I 2018 ble det gjennomført syv høyreekstreme terrorangrep. Så langt i 2019, er antallet gjennomførte høyreekstreme terrorangrep mer enn doblet, til seksten gjennomførte angrep.

De høyreekstreme terrorangrepene i 2019 har vært rettet mot ikke-vestlige innvandrere, muslimer, politikere og jøder.

Trusselen fra høyreekstreme i Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019. PST vurderer det som mulig at det vil bli forsøkt gjennomført et høyreekstremt terrorangrep i Norge i 2020. Antallet personer i Norge som uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner og terrorister, har også økt.

Voldstrusselen fra høyreekstreme vil primært komme fra enkeltpersoner som er uten direkte tilknytning til etablerte ekstreme grupper, men som bruker høyreekstrem ideologi for å rettferdiggjøre angrep. Et eventuelt terrorangrep vil sannsynligvis rettes mot samlingssteder for muslimer eller ikke-vestlige innvandrere. Målet med slik terrorhandling, vil være å drepe og skade flest mulig. Høyreekstreme terrorhandlinger kan også rettes mot norske myndigheter, og politikere som oppfattes å legge til rette for innvandring og at norsk levesett og kultur ødelegges.

De mest sannsynlige angrepsmidlene ved et høyreekstremt terrorangrep i Norge er skytevåpen, improviserte eksplosiver og kjøretøy.»

Det har vært en rekke terrorangrep rettet mot gudshus i 2019. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har arrangert solidaritetsaksjoner med emneknaggen #tryggbønn i forbindelse med tre slike angrep. Det var henholdsvis angrepene mot moskeer i Christchurch i New Zealand, mot kirker i Sri Lanka og til sist mot Al-Noor Islamic Centre i Bærum. To av disse tre angrepene ble utført av høyreekstreme.

I videoen under kan du se klipp fra #tryggibønn-aksjonene.

Flere i denne kategorien