+47 405 20 344 [email protected]
English

Rådet møtte ministeren

16. februar 2023

Nyheter

Rådet møtte ministeren

Rådet har hvert år et møte med statsråden med ansvar for tros- og livssynssektoren som i dag er barne- og familieminister, Kjersti Toppe.

Toppe hadde mye å rose STL for. Hun nevnte blant annet fjorårets ministerturné, hvor hun hadde en rundtur i tros- og livssynssamfunn i Oslo og fikk et innblikk i de ulike tilbudene som finnes for barn og unge. Ministeren var også svært fornøyd med gjennomføringen av STLs første festival, særlig festivalens høydepunkt, Mangfoldsfesten, som ble muliggjort gjennom midler fra Barne- og familiedepartementet til tiltak for sårbare grupper. Desemberaksjonen ble også omtalt i rosende vendinger. Ministeren slo fast at når departementet bevilget penger til STL, var de trygge på at midlene ble brukt på en god måte.

Generelt vanket det også gode ord fra statsråden om dialogarbeidet i STL-regi, inkludert dialogen mellom religiøse ledere og skeive. Toppe gjorde det klart at hun ønsket mer dialog.

Livssynsbetjening i offentlige institusjoner var også et tema som ble tatt opp på møtet, såkalt chaplaincy. STL arbeider for å få på plass et nettverk som arbeider med dette.

Tros- og livssynsloven

Det ble lagt stor vekt på den ikke lenger helt nye tros- og livssynsloven. Rådet fikk en gjennomgang av loven og fikk dele sine synspunkt og erfaringer. Målene og visjonene i Hurdalsplattformen, som slår fast at regjeringen ønsker seg et livssynsåpent samfunn, ble trukket frem. Regjeringen vil utrede muligheten for å øke antallskravet, som i dag er på 50 medlemmer, som skal til for å utløse tilskudd.

Et annet punkt som ble tatt opp er kravet om kjønnsbalanse. Regjeringen ønsker at det skal være minst 40 % representasjon av hvert kjønn i administrative organer. Det er en utfordring for flere trossamfunn. Noen menigheter har vanskeligheter med å rekruttere menn til styreverv, mens andre sliter med å rekruttere kvinner.

Statsråden ble gjort kjent med disse, og andre, utfordringer. En sentral problemstilling er at man først og fremst trenger å rekruttere mennesker til det som gjerne er ulønnede verv, uavhengig av hvilket kjønn de har. Dette er en utfordring som preger frivilligheten i sin alminnelighet.

Det er viktig at tros- og livsssynssamfunnene spiller inn sine forslag og erfaringer slik at departementet kan gjøre sine evalueringer på et mest mulig informert grunnlag. STL har planer om å arrangere et møte eller seminar med mål om å innhente slik informasjon i nær fremtid.

Følg med på STL.no eller vår facebook-kanal for mer informasjon om det.

 

 

 

 

Flere i denne kategorien