+47 405 20 344 [email protected]
English

Religions- og livssynsledere i Norge fordømmer vold i nære relasjoner

Religions- og livssynsledere i Norge fordømmer vold i nære relasjoner

Religions- og livssynslederforumet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) fordømmer vold i familien og nære relasjoner i en felles uttalelse. De retter en oppfordring til hele det norske samfunnet om å adressere dette samfunnsproblemet.

Felles uttalelse fra Religions- og livssynslederforumet i STL

«I 2009 gikk kristne og muslimer sammen om en felles uttalelse som fordømte vold i familien og i nære relasjoner. Fjorten år senere er denne uttalelsen dessverre fremdeles like aktuell.

Religions- og livssynsledere i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) ser derfor behovet for å på ny rette oppmerksomheten mot dette samfunnsproblemet. Denne gangen samler den store bredden av religioner og livssyn i Norge seg om en felles fordømmelse av voldsbruk i familien og i nære relasjoner.

Vold utført av ofrenes nærmeste er et alvorlig brudd på menneskerettighetene, en krenkelse av menneskeverdet og et samfunnsproblem som forekommer på tvers av alle samfunnslag, kulturelle og religiøse grupper. Alle kan rammes, både kvinner og menn, voksne og barn. Forskning viser at den farligste volden oftest rammer kvinner.

Vi ønsker å understreke at denne typen vold kan også inngå i et mønster av negativ sosial kontroll, og at det derfor er viktig å være oppmerksom på hvorvidt kultur og religion misbrukes til å legitimere slik vold.

Alle former for vold mot mennesker er uakseptabelt, uavhengig av kultur eller religion. Familier er én sentral byggestein i alle religioner og livssyn. Alle, men særlig barn, skal være trygge innenfor hjemmets fire vegger. Å utøve vold i familien er også å vise ringakt mot denne grunnleggende institusjonen. Ledere i tros- og livssynssamfunn har et ansvar for å slå ned på denne typen adferd og ta et oppgjør med forestillinger om ære og tradisjon som brukes til å rettferdiggjøre voldsbruk i hjemmet.

Det finnes inspirasjon og veiledning i mange religioner for å fremme kjærlighet, respekt og likeverd i nære relasjoner. Vi oppfordrer derfor alle religiøse ledere og livssynsfellesskap til å arbeide aktivt for å bekjempe familievold, og å utvise nulltoleranse på dette feltet. Vi oppfordrer også politikere til å sette dette alvorlige samfunnsproblemet på dagsorden.

Som individer i samfunnet har vi alle et ansvar for å bidra til å bekjempe vold i nære relasjoner. Vi må stå sammen for å sikre at alle har rett til å leve sine liv uten frykt for voldsutøvelse fra sine nærmeste. Vi oppfordrer derfor hver enkelt til å være oppmerksomme på og engasjere seg i kampen mot denne typen vold.»

Flere i denne kategorien