+47 405 20 344 [email protected]
English

Religions- og livssynsvandring gjennom Tønsberg

20. september 2022

Nyheter

Religions- og livssynsvandring gjennom Tønsberg

Tønsberg er en av Norges eldste byer. Den eldste, hevder noen. I en så gammel by er det naturlig nok lag på lag med religionshistorie å fordype seg i. I tillegg finnes det et mangfold av tros- og livssynssamfunn i dagens Tønsberg.

Tanken med Samarbeidsrådet for tros- og livssyns fredagsarrangement, «Religions- og livssynsvandring gjennom Tønsberg», var å både utforske dagens religionslandskap og samtidig få en innføring i byens gamle religionshistorie.

Vandringen begynte hos Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers hellige. Her fikk religions- og livssynsvandrerne en omvisning i kirken fulgt av en innføring i de siste dagers helliges beredskapspraksis. I USA, fikk vi høre, hadde man store felleslagre, men i Norge, hvor kirken er adskillig mindre, er det kun i hjemmene at man har slike lagre av mat, vann og nyttige basisredskaper for å håndtere en plutselig krise.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Deretter gikk turen ut i Tønsberg-kvelden. Guide på religions- og livssynsvandringen var sokneprest, Jan Terje Christoffersen, fra Den norske kirke. Han loset de de om lag 25-30 oppmøtte gjennom byen og fortalte om byens historie generelt, men vektla religionshistorien spesielt. Fra middelalderen, hvor Tønsberg var en viktig by, til arbeiderklassekulturen som vokste fram under industrialiseringen.

I denne perioden fikk Frelsesarméen en viktig rolle i Tønsberg, og de er fremdeles sterkt tilstede den dag i dag.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Religion, livssyn og ekstremisme

Human-Etisk Forbund har fått seg sitt eget lokale – kalt Humanismens hus. Det er første gang HEF eier sitt eget lokale og det ble flittig brukt under Tros- og livssynsuken i Tønsberg.

Denne kvelden var det en diskusjon, ledet av Lasse Josephsen, om ekstremisme i egne rekker som stod på menyen. I panelet hadde man livssynshumanisten, Didrik Søderlind, den kristne, Bjørn Are Davidsen og muslimen, Rafiq Atta.

Det var mye selvkritisk refleksjon fra de tre i panelet, og en åpen erkjennelse av at konspirasjonsteorier og potensielt farlig tankegods er å finne i alle miljøer, inkludert deres egne. Det var enighet om at det trolig var mer effektivt om slike oppgjør ble gjort internt, mens kritikk utenfra var enklere å avvise.

Hele foredraget kan ses på STLs YouTube-kanal.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Samtale i Domkirken

Så gikk veien til Tønsberg domkirke hvor det var duket for en samtale mellom domprost, Marta Botne, og Einar Tjelle, som selv er prest så vel som seksjonsleder i Mellomkirkelig råd.

De snakket om vers i Bibelen de synes var krevende på ulike måter. Enten fordi de var vanskelige å tolke, eller fordi de omhandlet følsomme og krevende temaer.

Besøket i Domkirken bød også på overraskelser i form av fløytespill, og et besøk i Tårnrommet, hvor kunstnere og andre kreative sjeler får boltre seg. Under Tros- og livssynsuken ble det blant annet holdt lettbente samtaler om gravferd i tårnet.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Salmesang på pub

Kveldens nyord var: pubsalmesang. Dette ene ordet sier egentlig alt.

På Apollon platebar ble det sunget kjente norske salmer av Charlotte Fongen, mens katolikkene bidro med salmer og religiøse sanger på spansk og italiensk, fremført av Felix Sanchez.

Salmene var vakre og stemningen var upåklagelig. Det var en betydelig kontrast mellom måten salmesangen ble mottatt på puben sammenliknet med kirken, hvor de vanligvis synges. Det var høylytt klapping og mye jubel etter hver salme.

Flere i denne kategorien