+47 405 20 344 [email protected]
English

Russere i Norge skal ikke holdes ansvarlig for Putins angrepskrig

Russere i Norge skal ikke holdes ansvarlig for Putins angrepskrig

 Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Oslo. Publisert i Nordnorsk debatt 05.03.2022

Organisasjoner som Amnesty og Redd barna har advart mot hets og trakassering av barn og ungdom med russisk bakgrunn som følge av krigen. På NRK.no kunne vi lese om 17 år gamle Anastasia som måtte fjerne mellomnavnet sitt i et forsøk på å slippe unna kommentarer som: «Folket ditt er terrorister». Det er meldt om at russiskættede barn helt ned i 9 årsalderen har blitt utsatt for hets.

Flere tros- og livssynssamfunn i STL er uheldigvis godt kjent med dette fenomenet, noen mer enn andre. Norske jøder, inkludert barn og ungdommer, blir til stadighet konfrontert med staten Israels politikk. Det mosaiske trossamfunns synagoge i Oslo må ha væpnet politibeskyttelse under sine gudstjenester.

Også muslimene opplever gang på gang å bli klandret for ugjerninger begått i andre land, enten av undertrykkende regimer, eller terroristbevegelser. Det er ikke uvanlig å høre krav om at norske muslimer må ta avstand fra handlinger de aldri har hatt noen befatning med, eller noensinne vist noen støtte til.

Man skal svare for sine egne handlinger, ikke andres. Den 28. februar bestemte tros- og livssynssamfunnene i STL seg for å stille seg bak en historisk fellesuttalelse som fordømmer det russiske angrepet på Ukraina. For rådsrepresentantene, som representerer bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge, var det viktig å få med følgende formulering:

«STL vil minne om at ansvaret for angrepet ligger hos Russlands ledelse, med Vladimir Putin i spissen. Vanlige russere skal ikke klandres for regimets ugjerninger. Russere bosatt i Norge må vernes mot hets og beskyldninger.»

Vi kan ikke godta at russere i Norge blir trakassert fordi Vladimir Putin har valgt å invadere Ukraina, en beslutning som selv i Russland møter betydelig motstand.

Rapportene om hets av russere er også en god anledning til å minne oss selv på at det heller ikke er akseptabelt å dele ut kollektiv skyld til andre grupper på denne måten. Kanskje har vi blitt vant til at jøder og muslimer blir klandret for handlinger de ikke har noe ansvar for, men det gjør det ikke mindre galt av den grunn

Forsidebilde: Hanne Marie Solbø

Flere i denne kategorien