+47 405 20 344 [email protected]
English

Samarbeidet mellom tros- og livssynssektoren og helsemyndighetene fungerer

14. mai 2021

Nyheter

Samarbeidet mellom tros- og livssynssektoren og helsemyndighetene fungerer

At koronaviruset har satt sitt preg på hele verden er det liten tvil om. Ikke bare ved direkte smitte. Nyhetsbildet fra India forteller om en svært krevende situasjon med høye smittetall, stort press på helsevesenet og mange døde. Det har også betydning for oss her i Norge.

Gurduara Sri Nanak Dev Ji, Norges Hindu Kultur Senter og Sanatan Mandir Sabha er de av STLs medlemssamfunn med tettest bånd til India. Den 12. mai deltok vi sammen i et møte med helsemyndighetene om denne krisens konsekvenser. Hva betyr det for enkeltmennesker og familier, hvordan utfordres trossamfunnene med tanke på tilrettelegging for sorgprosesser og ritualer knyttet til dødsfall og hvordan engasjerer det til innsats?

I indisk kultur er familiens avskjed med en død svært viktig. – det er uhørt å ikke kunne delta i en begravelse og mange nordmenn med røtter i India kjenner både på sorg og avmakt. Tross koronarestriksjoner har heldigvis både templet og gurdwaraen funnet smittevernvennlige måter å sikre at de som har mistet noen nære kan få gjennomføre bønner og tilhørende ritualer. I tillegg gjør miljøene en stor innsats ved å sende medisinsk utstyr til India, i tett kommunikasjon med ambassadene både i Norge og India. Vi føler med dem, men er også imponert!

I møtet kom det også tydelig frem at STL spiller en viktig rolle for håndtering av pandemien i landets tros- og livssynsmiljøer.

– Det er gjennom STL og i gurdwaraen vi får god og viktig informasjon om pandemien, sier Gurmail Singh Bains.

Sumeet Singh følger opp og understreker at:

– Det er STL våre miljøer og medlemmer har tiltro til, de leser ikke på FHIs nettsider.

Både for oss og FHI bekrefter det vår rolle, og betydningen av vårt engasjement. Og FHI bekrefter også at smittevernarbeidet og informasjonen som gis i de enkelte miljøene er godt.

Nå ønskes et videre samarbeid med fokus på pandemiens konsekvenser for psykisk helse blant medlemmer i tros- og livssynssamfunnene. I mange miljøer er psykiske plager tabubelagt og det er behov for arbeid og hjelp til å ta dette på alvor. STL er med i samtalen videre.

Midt i alt som er gleder vi i STL oss over at dialogfellesskapet viser seg nyttig og viktig også på områder vi kanskje regnet med det. Vi opplever det vi ofte fremhever i festtalene: krisetidene viser betydningen av relasjonsbygging og dialog i den «normale» hverdagen!

Flere i denne kategorien