+47 405 20 344 [email protected]
English

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) med fellesuttalelse om religionskritikk og ytringsfrihet

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) med fellesuttalelse om religionskritikk og ytringsfrihet

Tros- og livssynssamfunn i Norge forsvarer ytringsfriheten og fordømmer angrepet på Salman Rushdie

Den 12. august 2022 ble forfatteren Salman Rushdie offer for et rystende mordforsøk i delstaten New York.

Rådet i STL diskuterte dette angrepet på sitt møte den 19. september 2022 og ble enige om følgende felles uttalelse:

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn fordømmer angrepet på Salman Rusdhie.

Våre livssynshumanister har særlig blitt berørt av dette da Rushdie hadde nære bånd til deres søsterorganisasjon i Storbritannia. Vi i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) står sammen når noen av oss blir utsatt for angrep, press eller trusler. Ved tidligere anledninger – når angrep har vært rettet mot gudshus – har vi sagt: #tryggibønn, nå sier vi: #tryggitale.

Vi støtter ytringsfriheten. Som tros- og livssynssamfunn er vi opptatt av at denne rettigheten respekteres i samfunnet. Vår tilstedeværelse avhenger av at «tvillingrettighetene» ytringsfrihet og religions- og livssynsfrihet respekteres og opprettholdes.

Også religionskritikk er beskyttet av ytringsfriheten. Blasfemi kan såre enkeltmennesker og grupper, men må tåles. Dette står i motsetning til hatprat som retter seg mot mennesker som utøver en religion og livssyn, og som dermed ikke forsvares. Ytringer skal møtes med ytringer.

STL samler bredden av tros- og livssynssamfunn og ble etablert i 1996.

Kontakter

Ingrid Rosendorf Joys Generalsekretær STL

Tel: 402 15 132 Epost: [email protected]

Trond Enger Generalsekretær i HEF

Tel: 908 51 055 Epost: [email protected]

Senaid Kobilica Styreleder i Muslimsk Dialognettverk

Tel: 913 12 587 Epost: [email protected]

Flere i denne kategorien