+47 405 20 344 [email protected]
English

STL- arrangementer i høst og vinter – få avlysninger men en del utsettelser

29. september 2020

Nyheter

STL- arrangementer i høst og vinter – få avlysninger men en del utsettelser

Covid 19-pandemien er på ingen måte over. Den setter en del begrensninger på drift som alle virksomheter, også tros- og livssynssamfunn, må håndtere. For tros- og livssynssamfunnene har det blant annet medført at mye av deres virksomhet er komplementert med digitale tilbud.

Også STL møter utfordringer knyttet til pandemien og tilhørende smitteverntiltak. En rekke arrangementer utover høsten har enten blitt avlyst eller utsatt.

FaITH (familie, integrering, tro og holdninger): Prosjektet skulle hatt flere samlinger i Bergen i midten av september. Disse er utsatt med håp om å kunne gjennomføre dem som fysiske samlinger senere i høst. Ikke desto mindre forbereder vi oss på å gjennomføre i hvert fall deler av prosjektet digitalt.

URO (ungdom, religion, oppvekst): Det er planlagt både workshops og møter i forbindelse med URO-prosjektet i Oslo. Mye er utsatt. Også her er vi forberedt på å måtte arrangere noe av dette digitalt.

STLs årskonferanse: Også i 2020 vil vi avholde våre årlige konferanse, men programmet som var planlagt i år er utsatt til 2021. I stedet vil den rent akademiske halvdelen av konferansen denne gangen bli avholdt digitalt, med en tidligere gjest, Karima Benounne, som vår internasjonale hovedforeleser. Professor Torkel Brekke og professor Torstein Tollefsen er våre norske bidragsytere.

Som vanlig vil det bli avholdt en paneldiskusjon mellom norske religions- og livssynsledere. Den tar vi sikte på å gjennomføre fysisk, men det er uvisst om det lar seg gjøre. Årskonferansen vil bli avholdt den 8. desember.

Annet:

Ett av STLs arrangementer i høst er utsatt til 2021. Det gjelder paneldiskusjonen «Hva tror naturvitenskapen, og hva vet religionen?». Heldigvis har alle bidragsyterne bekreftet at de vil delta høsten 2021.

Kurs i høstferien på introduksjonsprogrammet til NAV er dessverre avlyst. Vi holder kontakten og ser også her på muligheten for digitale tilbud.   STL har oppdatert mal for smittvernsveileder for tros- og livssynssamfunn. Finn mer informasjon om STLs arbeid under koronapandemien her.

Flere i denne kategorien