+47 405 20 344 [email protected]
English

STL har ansatt ny rådgiver til dialogarbeid

17. april 2024

Nyheter

STL har ansatt ny rådgiver til dialogarbeid

I april har STL fått en nyansatt rådgiver som skal arbeide målrettet med dialog og unge voksne, Vivian Phan. Sekretariatet blir utvidet for å satse mer på inkludering av ungdom og unge voksne til dialogarbeidet, noe som er viktig for STL og medlemssamfunnene.

Phan har statsvitenskapelig utdanning innenfor internasjonale studier, samt organisasjonsvitenskap.

Hun har også vært aktiv i Den katolske kirke fra hun var liten, i både barnekor, katekese og leir. Hun har også vært ansatt som barne- og ungdomsarbeider i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

– Siden barneskolen har jeg hatt en stor interesse for religion og livssyn, det har vært en naturlig del av mitt liv, forteller Vivian.

Foto: Vivian Phan utenfor ICC-moskéen på Grønland. Av Sara Faugstadmo Berg.

I tillegg har Vivian lang erfaring som frivillig, både i Norges Unge Katolikker (NUK) og Røde kors. Etter et tiår som frivillig i et bredt spekter av roller ble hun i 2022 valgt som styreleder av NUK. Hos Røde kors jobbet Vivian som frivillig på Fellesverket, og har også gjennomført opplæring for instruktører i Gatemegling – et konflikthåndteringskurs for ungdom og unge voksne.

Etter studiene har hun arbeidet som rådgiver i Caritas Norge, med ansvar for de lokale organisasjonene og kontakt med de katolske menighetene. Hos STL vil Vivian i tillegg til arbeidet rettet mot ungdom og unge voksne, jobbe med mangfoldfest.

– Jeg har kanskje vokst opp i ei katolsk «boble», så jeg gleder meg veldig til å møte andre unge med ulikt tros- og livssyn, ha gode samtaler og knytte nye bånd. Alle har både bevisste og ubevisste biaser, og i denne stillingen vil jeg nok stadig vekk konfronteres med egne og få større forståelse for meg selv og andre, sier Phan.

I løpet av den korte tiden Phan har jobbet i STL har hun allerede rukket å være med på Trygg i bønn-aksjon utenfor Islamic Cultural Center-mokséen (ICC) på Grønland, infomøte om jødene i Norden på Teologisk fakultet v/Universitet i Oslo og frokostmøte hos Den amerikanske ambassaden i Norge. Phan bringer med seg verdifulle erfaringer knyttet til organisasjonslivet, eventplanlegging, kontaktarbeid knyttet til barn og unge, og ser frem til å utvikle gamle ferdigheter og oppdage nye i møte med tros- og livssynssamfunnene i STL.

Flere i denne kategorien