+47 405 20 344 [email protected]
English

STL har fått to nye medlemmer

26. februar 2019

Nyheter

STL har fått to nye medlemmer

Muslimsk Dialognettverk Norge og Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge er tatt opp som medlemmer av STL.

Fra observatører til medlemmer

Den 25. februar 2019 ble det avholdt årsmøte i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Blant vedtakene som ble fattet var opptak av Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge og Muslimsk Dialognettverk Norge som medlemmer av STL. Et enstemmig årsmøte stod bak opptaket av begge organisasjonene.

Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge og Muslimsk Dialognettverk Norge har gjennom 2018 hatt observatørstatus i STL. Det vil si at de har hatt møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Medlemsøkningen gjør at STL favner enda bredere

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys er glad for medlemstilveksten og ønsker Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge og Muslimsk Dialognettverk Norge velkommen til STL.

– STL har som mål å favne mangfoldet i det norske tros- og livssynslandskapet. At MDN og ahmadiyyaene nå er inkludert i rådet er med på å styrke denne målsettingen.

Faisal Suhel representerte ahmadiyyaene på årsmøtet.

– Det er jo veldig fint. Vi har vært observatører lenge så det skal bli godt å være fullverdige medlemmer av rådet, sier Suhel.

Yasmine F. Angell Morchid var en av MDNs representanter på møtet. Hun forteller at hun ser positivt på at MDN nå er medlemmer og kan bidra til det mangfoldige samfunnet i fremtiden.

I videoen nedenfor kan du høre hva Angell Morchid og Suhel hadde å si like etter møtet.

STL teller nå 15 medlemssamfunn. En oversikt over rådets medlemsorganisasjoner finner du her.

Lenker:

Flere i denne kategorien