+47 405 20 344 [email protected]
English

STL Oslo skal bygge broer i hovedstaden

26. oktober 2021

Nyheter

STL Oslo skal bygge broer i hovedstaden

Torsdag 21. oktober 2021 ble STL Oslo stiftet i Oslo rådhus.

– Dette er en stor dag for Oslo, sa ordfører Marianne Borgen etter å ha åpnet stiftelsesarrangementet for STL Oslo.

Hele 36 tros- og livssynssamfunn møtte opp for å grunnlegge det siste tilskuddet til landets tre av lokale dialoggrupper tilknyttet STL.

Foruten ordføreren var også byråd Omar Gamal tilstede for å representere kommunen:

– Hvordan vi forholder oss til tro og livssyn er viktig i alle sammenhenger der mennesker forholder seg til hverandre, sa Gamal.

Kartlegging

Forskningssjef ved KIFO Institutt for kirke- religions- og livssynsforskning, Ånund Brottveit, sørget for et gjensyn med forskningsfunnene fra rapporten «Bidrar trosmangfoldet til parallellsamfunn?». Denne rapporten kartla tros- og livssynslandskapet i hovedstaden og dokumenterte dialogviljen i samfunnene generelt, og ønsket om samarbeid i STL-regi spesielt.

Trond Bakkevig ledet tros- og livssynsutvalget som ble oppnevnt av Oslo kommune i 2019. Utvalget konkluderte i sin rapport, «Tro det eller ei», med at ett av grepene kommunen burde ta for å nå sine mål og forpliktelser for en livssynsåpen by, var å støtte opprettelsen av en lokal dialoggruppe i Oslo.

Effektivt stiftelsesmøte

Selve møtet gikk svært raskt og effektivt for seg. Det skyldtes i vesentlig grad godt forarbeide av Djamel Selhi og Alasdair McLellan fra STL sentralt, interrimstyret, ledet av Anne Anita Lillebø og valgkomiteen bestående av Britt Strandlie Thoresen, Faruk Tercic og Steinar Ims.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, holdt også korte innlegg, før og etter stiftelsesmøtet. Hun snakket om at det ikke bare var viktig å bygge broer, men at man også burde krysse dem.

– Dialog er å bygge broer, men hva er poenget med å bygge broer om vi ikke er åpne for å krysse broen og utforske landskapet på den andre siden?

Fremhevet bilde: Human-Etisk Forbund/Marius Hauge

Flere i denne kategorien