+47 405 20 344 [email protected]
English

Å insistere på likebehandling – STL som politisk aktør gjennom 20 år

Å insistere på likebehandling – STL som politisk aktør gjennom 20 år

Rapporten «Å insistere på likebehandling – STL som politisk aktør gjennom 20 år (1996-2016)» er skrevet av Cora Alexa Døving, seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), i anledning Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns (STL) 20års-jubileum. Artikkelen bygger på intervjuer med aktører på tros- og livssynsfeltet, samt dokumentanalyse.

STL som politisk aktør

«De spor STL har satt, er overordnet sett en form for insistering på at vi ikke bare er et samfunn bestående av mangfold, men at politikken på bestemte områder må ta vare på mangfoldet i form av likebehandling. Når informanter har blitt stilt det generelle spørsmålet om hvilken påvirkning STL har hatt, samsvarer svarene hos informantene som har jobbet på innsiden av STL, i byråkratiet, i mediene og i politikken: STL har bidratt til at likebehandling har blitt et tungtveiende politisk prinsipp. «Likebehandlingen er på et vis blitt et uangripelig argument», slik en informant fra Kulturdepartement uttrykker det. «Likebehandling har gått fra å være et krav til å bli en selvfølgelighet», sier en annen. På det nasjonale nivået har det altså i både juridisk og moralsk forstand blitt etablert et språk for likebehandling som STL bør gis mye av æren for. Og i en tid da religiøsitet ikke lenger er omsluttet av «ja til et fargerikt felleskap», og i stor grad forbindes med irrasjonalitet og frykt, har STL fortsatt å insistere på nettopp mangfold og likebehandling på tros- og livssynsfeltet.» – Å insistere på likebehandling, s. 20

 

Rapporten tar for seg forskjellige samfunnsområder hvor STL har hatt politisk påvirkning:

• Skolens verdigrunnlag
• Like vilkår for overgangsriter
• Livssynsbetjening på sykehusene
• Oppholdstillatelse for religiøse ledere
• Nasjonale minneseremonier
• Korrekser i offentligheten
• Statskirkeordningen

 

Les Vårt Lands intervju med forsker Alexa Døving om funnene i rapporten og hvordan STL har endret Religions-Norge her.

 

Last ned rapporten her: Å insistere på likebhehandling – STL som politisk aktør gjennom 20 år (1996-2016)

Å insistere på likebehandling. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Flere i denne kategorien