+47 405 20 344 [email protected]
English

Tilskuddsreglene er rigide

28. februar 2019

Nyheter

Tilskuddsreglene er rigide

Mindre samfunn, som baserer mye av driften sin på frivillighet, har større vanskeligheter med å rekke tilskuddsfristen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Det bør staten ta hensyn til, mener generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys.

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys har blitt intervjuet av Kristelig Pressekontor (KPK) angående tilskuddsfristen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Intervjuet er publisert i dagens (28.02.2019) papirutgave av Vårt Land.

Flere tros- og livssynssamfunn opplever at de ikke rekker å levere inn søknad om tilskudd innen fristen 1. mars. Da går de glipp av støtten de har krav på det året. Samlet dreier det seg om millionbeløp, ifølge Vårt Land. De har fått tallene fra lobbyisten Jan Harsem.

Rosendorf Joys har forståelse for at staten må ha oversikt over medlemmer i tros- og livssynssamfunnene. Det er også forståelig at det må settes en frist for innrapporteringen.

– Jeg forstår at staten må ha en eller annen frist for å melde fra om medlemstall, men jeg mener dagens system fremstår som unødvendig rigid, sier hun i intervjuet med KPK.

Rosendorf Joys minner om at disse pengene er betalt inn av medlemmene i tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke i form av kirkeskatt, og at de har rett til å få disse midlene tilført.

Staten er ikke forpliktet til å ha en slik ordning, forklarer hun, men når det først er slik bør man legge til rette for at alle skal få den støtten de har krav på.

Lenker:

Artikkelen i Vårt Land er ennå ikke lagt ut på nett, men er å finne i papiravisen under tittelen: «Ber Ropstad om nye tilskuddsregler». Lenke vil bli lagt til når nettartikkelen er publisert.

Flere i denne kategorien