+47 405 20 344 [email protected]
English

Trygg i bønn – og trygg på Pride

Trygg i bønn – og trygg på Pride

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL. Publisert i Klassekampen 1.07.2022.

Nok en gang har vår hovedstad blitt rammet av et angrep. Denne gangen rammet volden hovedsakelig seksuelle minoriteter. Norge er et lite land, og når noen blir rammet av politisk eller religiøst motivert vold, angår det hver og en av oss.

Gitt at PST har betegnet angrepet som «en ekstrem islamistisk terrorhandling» oppleves det som særlig viktig at Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunnene (STL) fordømmer denne ugjerningen.

Vi hadde naturligvis håpet å slippe et angrep av denne typen, men vi har ikke vært naive. Norge er et land i verden og internasjonalt har religiøst motivert terror lenge vært en reell fare. Derfor har STL viet mye tid og ressurser på denne type trusler.

Vi samarbeider med myndighetene om beredskap, vi holder kurs for å fjerne fordommer og bygge broer, og fremfor alt har vi i flere tiår bedrevet konfliktdempende dialog. Helgens udåd vitner om at dette arbeidet dessverre er både nødvendig og viktig. Angrepet natt til lørdag var også et angrep på menneskerettighetene. Retten til liv ble på tragisk vis brutt, og ytringsfriheten og forsamlingsfriheten til seksuelle minoriteter ble rammet da Pride-paraden ikke kunne gjennomføres.

Forholdet mellom seksuelle- og religiøse minoriteter er i flere tilfeller konfliktfylt. De er imidlertid utsatt for mange av de samme truslene. I land hvor seksuelle minoriteter forfølges, ser man ofte at religiøse minoriteter også undertrykkes. I flere av disse landene opplever man både vold og statlig pålagte begrensninger av ytrings- og forsamlingsfriheten.

Uheldigvis er det ofte tilfellet at undertrykkelsen av både tros- og livssynsminoriteter og seksuelle minoriteter legitimeres av den statsfavoriserte religionen.

STL er et uenighetsfellesskap, og det er ikke noe mål å oppnå gjensidig enighet innad om teologiske og verdimessige spørsmål. STLs medlemmer samles om de fellesverdiene som er nedfelt i menneskerettighetene. Vi står sammen om retten til å tro, mene og si det man vil. Det norske samfunnet er også et uenighetsfellesskap med særdeles stort mangfold. Det er derfor uproblematisk for STL å forsvare de seksuelle minoritetenes menneskeverd og menneskerettigheter. Retten til å ytre seg fritt, til å samles i det offentlige rom, og fremfor alt retten til liv, skal det aldri sås tvil om.

STL har tidligere mobilisert til markeringer under parolen «Trygg i bønn». Vi kan like selvfølgelig slå fast at man skal være «Trygg på Pride».

Forsidebilde av Hanne Marie Solbø

Flere i denne kategorien