+47 405 20 344 [email protected]
English

Veiledning for omvisere i tros- og livssynshus

9. juni 2021

Nyheter

Veiledning for omvisere i tros- og livssynshus

Praktisk talt alle STLs medlemssamfunn driver i dag informasjonsarbeid og tar imot besøk fra skoleklasser til sine gudshus. Torsdag 3. juni arrangerte STL for første gang kurs for alle de frivillige som utfører denne tjenesten.

Mange menigheter bruker store ressurser på å forberede og gjennomføre disse omvisningene, og vi vet at dette bidrar til å alminneliggjøre religiøs praksis og å dempe fordommer. Det vi ikke vet nok om er hvordan det kan gjøres mer målrettet mot ulike aldersgrupper og kan møte skolens behov for alternative kunnskaper til KRLE faget.

De 36 omviserne som deltok på dette kurset kom fra hele landet, fra nesten alle trosretninger, fra ledelsen i menighetene, religiøse ledere og frivillige ungdommer. Læreren Celine Brynsett, som har skrevet masteroppgave på MF om nettopp erfaringer fra ekskursjoner til gudshus, gjennomgikk funnene som både bekrefter at å bruke gode pedagogiske verktøy øker elevenes læring og at slike besøk er viktige. I tillegg fikk deltakerne et innlegg fra faglig leder ved Rafto-stiftelsen Julie Ødegaard Borge om hvordan man som omviser kan håndtere betente spørsmål og elever med fordomsfulle holdninger.

Anne Sender, spesialrådgiver i STL, mener gode omvisninger i guds- og forsamlingshus er av svært stor betydning. Å arbeide for å gjøre dette tilbudet enda bedre er derfor fornuftig bruk av ressurser.

– Å styrke formidlingskompetansen til omviserne er viktig. Til dels fordi det gir en bedre opplevelse for både omviserne og publikum, men også fordi det bidrar til å øke forståelsen av og gleden over mangfoldet, forklarer Sender.

STL vil fortsette kursene til vinteren for å bygge opp kompetanse og gi omviserne tilpassede pedagogiske verktøy til ulike nivåer, bevisstgjøre menighetens ledelse om hvor viktig denne oppgaven er og heve statusen og strukturen rundt mottak av besøksgrupper til våre gudshus.

Flere i denne kategorien