+47 405 20 344 [email protected]
English

Ytringsfriheten gjelder alle – også religiøse

11. februar 2019

Nyheter

Ytringsfriheten gjelder alle – også religiøse

Onsdag 6.2.2019 kunne avisen Vårt Land berette at Arendalsuka-rådet hadde vedtektsfestet et forbud mot misjonering under arrangementet.

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, reagerte på at Arendalsuka begrenser så vel trosfriheten som ytringsfriheten til religiøse aktører. I lørdagens Vårt Land hadde hun følgende å si om Arendalsuka-rådets beslutning:

– De lager et demokratisk dansegulv for at ulike stemmer skal få komme frem. At de så velger å kneble trosfriheten, er merkelig og uheldig.

Rosendorf Joys mener forbudet er illiberalt og i strid med prinsippet om et livssynsåpent samfunn, hvor det skal være aksept for både å være religiøs, men også å være ikke-religiøs. Hun stiller seg også tvilende til om et slikt forbud i det hele tatt vil la seg håndheve ettersom det vil innebære å forby misjonering i en hel by i perioden arrangementet pågår.

Fremfor alt skaper det et uheldig inntrykk av at ikke alle grupper er like velkomne på arrangementet:

– Det er et uheldig signal å sende til religiøse mennesker at de ikke er ønsket på like vilkår som andre grupper og sammenslutninger i det sivile samfunn, sier Rosendorf Joys til Vårt Land.

Rådsmedlem i Arendalsuka, Siri Mathiesen, har til Agderposten forsikret om at de vil komme frem til et annet ord enn misjonering for å beskrive den oppsøkende rekrutteringsvirksomheten de vil til livs.

– Det er ikke meningen at Arendalsuka, som nettopp skal fremme den frie ytring og tale, skal fremme begrensning slik at en gruppe føler seg krenket, understreker hun til Agderposten.

Lenker:

Flere i denne kategorien