+47 405 20 344 [email protected]
English

Å insistere på likebehandling

15. november 2017

Rapporter

Å insistere på likebehandling

Å insistere på likebehandling – STL som politisk aktør gjennom 20 år (1996-2016)

En rapport skrevet av forsker Cora Alexa Døving ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) om de faktiske endringene norsk lovverk og praksis har gjennomgått de siste 20 år – med STLs påvirkning.

Flere i denne kategorien