+47 405 20 344 [email protected]
English

En nasjon i sorg

15. november 2014

Rapporter

En nasjon i sorg

En nasjon i sorg – De andre historiene

Rapporten «En nasjon i sorg – De andre historiene» viser mangfoldet av markeringer og reaksjoner i de ulike tros- og livssynssamfunnene i kjølvannet av 22. juli 2011.

Flere i denne kategorien