+47 405 20 344 [email protected]
English

Ti år med dialog – hvor står vi i dag?

1. september 2002

Rapporter

Ti år med dialog – hvor står vi i dag?

I 2002 var det ti år siden den første dialogen mellom representanter fra forskjellige tros- og livssynssamfunn fant sted på Nansenskolen. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn markerte jubileet med å invitere til seminaret «Ti år med dialog, hvor står vi i dag». 42 deltakere fra 10 forskjellige tros- og livvsynssamfunn, fra organisasjoner som arbeider med dialog, fra lokale dialoggrupper og fra myndighetene deltok.

Rapport fra seminar på Granavolden Gjæstgiveri 31. aug. – 1. sept. 2002

Last ned rapporten her: Ti år med dialog – hvor står vi i dag?

Flere i denne kategorien