+47 405 20 344 [email protected]
English

Ti kvinner, ni religioner og ett livssyn

25. november 2005

Rapporter

Ti kvinner, ni religioner og ett livssyn

Heftet er skrev av Barbro Sveen i november 2005.

Forord:

Under noen års tid hadde jeg gleden av regelmessig å møte ti kvinner med forskjellig tro og livssyn. Det viste seg snart at dette var kvinner som hadde unike liv bak seg som
gitt dem livserfaring. Vi hadde mange gode samtaler i gruppen om livets store spørsmål, men også hverdagslige temaer som matlaging. Samliv, homoseksualitet, barneoppdragelse, likestilling og rent og urent i de forskjellige tradisjoner var noen av temaene. Religioner og livssyn gir noen ganger forskjellige svar, men spørsmålene og behovene som ligger til grunn, fant vi at vi hadde felles. Jeg deltok i gruppen som humanetiker, men har bakgrunn som journalist. Det vokste fram hos meg et ønske om å gjøre det mulig for flere å møte disse sterke, fargerike kvinnene. Derfor begynte jeg å intervjue dem og intervjuene er samlet i dette heftet. Jeg vil også rette en takk til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn som tok initiativet til samtalengruppen.

Last ned heftet: Ti kvinner, ni religioner og ett livssyn

Flere i denne kategorien