+47 405 20 344 [email protected]
English

Styret

Mens rådet drøfter og beslutter overordnede problemstillinger, løses administrative- og organisatoriske saker i styret. Medlemmer i styret, inkludert styreleder, velges av årsmøtet for to år av gangen. Styret møtes ca. én gang i måneden.

Styremedlemmer

Trond Enger

Human-Etisk Forbund. Valgt for perioden 2023-2025.

Steinar Ims

Den norske kirke ved Mellomkirkelig råd. Valgt for perioden 2023-2025.

Øystein Amundsen

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Valgt for perioden 2024-2026.

Mohini Kaushik

Sanatan Mandir Sabha. Valgt for perioden 2024-2026.

Nirmala Eidsgård

Buddhistforbundet. Valgt for perioden 2023-2025.

Helene Sofie Smit (vara)

Kristensamfunnet i Norge. Valgt for perioden 2024-2025