+47 405 20 344 [email protected]
English

Styret

Mens rådet drøfter og beslutter overordnede problemstillinger, løses administrative- og organisatoriske saker i styret. Medlemmer i styret, inkludert styreleder, velges av årsmøtet for to år av gangen. Styret møtes ca. én gang i måneden.

Styremedlemmer

Trond Enger

Human-Etisk Forbund. Valgt for perioden 2023-2025.

Steinar Ims

Den norske kirke ved Mellomkirkelig råd. Valgt for perioden 2023-2025.

Gurmail Singh Bains

Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji. Valgt for perioden 2022-2024.

Mohini Kaushik

Sanatan Mandir Sabha. Valgt for perioden 2022-2024.

Nirmala Eidsgård

Buddhistforbundet. Valgt for perioden 2023-2025.

Imen Hasanoui

Muslimsk Dialognettverk. Varamedlem, valgt for perioden 2023-2024