+47 402 15 132 [email protected]
English

Styret

Mens rådet drøfter og beslutter overordnede problemstillinger, løses administrative- og organisatoriske saker i styret. Medlemmer i styret, inkludert styreleder, velges av årsmøtet for to år av gangen. Styret møtes ca. én gang i måneden.

Styremedlemmer

Trond Enger

Human-Etisk Forbund Valgt inn for perioden 2021-2023.

Steinar Ims

Den norske kirke ved Mellomkirkelig råd Valgt inn for perioden 2021-2023.

Senaid Kobilica

Muslimsk Dialognettverk Valgt inn for perioden 2021-2023.

Gurmail Singh Bains

Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji Valgt inn for perioden 2022-2024.

Mohini Kaushik

Sanatan Mandir Sabha Valgt inn for perioden 2022-2024.

Nirmala Eidsgård

Buddhistforbundet Valgt inn for perioden 2022-2023.