+47 405 20 344 [email protected]
English

blasfemi

15. desember 2020

Blasfemi og ytringsfrihet

Hvordan jobber vi med ytringsfrihet og blasfemi? Vi gjør det sammen, med å lytte til hverandre, bryne oss på hverandre og ha fokus både på egen gruppe og storsamfunnet.