+47 405 20 344 [email protected]
English

ny lov om tros- og livssynssamfunn

17. desember 2019

Mål for ny felles lov

Av Ingrid Rosendorf Joys Den nye felles loven skal erstatte dagens ordning som omfatter tre […]