+47 402 15 132 [email protected]
English

Dialogkveld – Ytringsfrihet i et livssynsåpent samfunn

23 februar
18:00
STL Stavanger - Arrangement

Den 23. februar inviterer STL Stavanger og Kirkelig dialogsenter i samarbeid med Sølvberget til dialogkveld. P.g.a. oppussing på Sølvberget (kulturhuset i Stavanger) skal vi ha dialogkvelden i rommet som heter Salongen og er i 2. etasje – samme som biblioteket. Gratis og åpent for alle – Velkommen!

En av de viktigste egenskapene ved et sekulært samfunn, er at medlemmene fritt får gi uttrykk for sitt livssyn og fritt utøve sin religiøse tro – både i det private – og det offentlige rom.

Siden slutten av 1700-tallet har vi i vår del av verden oppfattet ytringsfriheten som en menneskerett, som i dag er godt beskyttet av lovverket vårt; både nasjonalt og internasjonalt.

Retten til fritt å kunne gi uttrykk for tanker, meninger og holdninger – i ord og handling – uten frykt for sensur og represalier, er noe vi oppfatter som en av de viktigste bærebjelkene i vårt vestlige demokrati.

Allikevel er ikke ytringsfriheten absolutt. Lovverket vårt fastsetter en del begrensninger for denne retten. Det er for eksempel forbudt å fremsette trusler, ærekrenkelser og diskriminerende og hatefulle utsagn.

Men hvordan praktiseres dette?

Denne kvelden vil de ansatte ved Kirkelig Dialogsenter Stavanger; Sophia Moruwat, Mubarak Ali og Lars Slettebø innlede til samtale rundt spørsmålene:

Hva er fordommer?

Hva gjør humor satire med vårt syn på det Hellige?

Hva innebærer respekt for det religiøse?