+47 405 20 344 [email protected]
English

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Tromsø

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Tromsø (STL Tromsø) ble etablert 6. september 2007. Initiativet til STL Tromsø kom på den nasjonale dialogkonferansen som STL arrangerte i slutten av oktober 2006. Representanter fra tros- og livssynssamfunn i Tromsø som deltok på konferansen tok initiativ til å begynne samtaler om et samarbeid lokalt.

STLTs aktiviteter er blant annet månedlige møter mellom tros- og livssynssamfunnene og 1-2 åpne dialogmøter i byen i året. Oppgaven til rådet i STL Tromsø er å arbeide for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn og arbeide med spørsmål som er av felles interesse for tros- og livssynssamfunnene i Tromsø.

Forsidebilde av Svein-Magne Tunli – tunliweb.no, CC-BY-SA 4.0

Medlemmer

Alnor Islamsk Senter

Bahá'í-samfunnet

Den norske kirke

Den katolske kirke

Frelsesarméen

Frimisjonen

Human-Etisk Forbund

Sjamanistisk Forbund