+47 402 15 132 [email protected]
English

Sekretariat

Sekretariatet står for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns daglige drift.

 

Sekretariatet

Ingrid Rosendorf Joys

Generalsekretær

Hans Olav Arnesen

Kommunikasjonsansvarlig

Anders Garbom Bjørklund

Politisk rådgiver

Niels Fredrik Skarre

Seniorrådgiver

Spesialrådgiver

Alasdair McLellan

Rådgiver

Djamel Selhi (i permisjon)

Prosjektkoordinator

Kai Erik Westergaard

Kommunikasjonskonsulent

Irene Incerti-Thery

Kontoransvarlig