+47 405 20 344 [email protected]
English

Sekretariat

Sekretariatet står for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns daglige drift.

 

Sekretariatet

Niels Fredrik Skarre

Fungerende generalsekretær

Hans Olav Arnesen

Kommunikasjonsansvarlig

Irene Incerti-Théry

Kontorsjef

Alasdair McLellan

Rådgiver

Kai Erik Westergaard

Kommunikasjonsrådgiver

Politisk rådgiver

Prosjektkoordinator

Vivian Phan

Rådgiver

Djamel Selhi (i permisjon)

Prosjektkoordinator

Anders Garbom Bjørklund (i permisjon)

Politisk rådgiver