+47 402 15 132 [email protected]
English

Rådet

Rådet er STLs øverste organ mellom årsmøtene og består av oppnevnte representanter fra hver medlemsorganisasjon. Tros- og livssynssamfunnene har to representanter og én vara hver, hvorav én representant med stemmerett. Medlemmer i STL som er paraplyorganisasjoner har inntil tre representanter og én vara hver, hvorav én representant med stemmerett.

Rådet drøfter aktuelle saker på tros- og livssynsfeltet, inkludert dialog, etikk og politikk.

Rådsmedlemmer

Faisal Suhel

Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge

Imam Shahid Kahloon

Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge

Britt Strandlie Thoresen

Bahá’í-samfunnet i Norge

Elnaz Zabihyan

Bahá’í-samfunnet i Norge

Frank Johansen (vara)

Bahá’í-samfunnet i Norge

Buddhistforbundet

Buddhistforbundet

Nirmala Eidsgård

Buddhistforbundet

Hans Rossiné

Den katolske kirke v/ Oslo katolske bispedømme

Manuela Ramin-Osmundsen (vara)

Den katolske kirke v/ Oslo katolske bispedømme

Berit Hagen Agøy:

Den norske kirke v/Mellomkirkelig råd

Steinar Ims

Den norske kirke v/Mellomkirkelig råd

Amanda Anvar (vara)

Den norske kirke v/Mellomkirkelig råd

Zhira Beck

Det Mosaiske Trossamfund

Elisabeth Malting

Det Mosaiske Trossamfund

Gurmail Singh Bains

Gurudwara Sri Guru Nanak Dev Ji (sikhisme)

Sumeet Singh Patpatia

Gurudwara Sri Guru Nanak Dev Ji (sikhisme)

Paramjeet Kaur (vara)

Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji (Sikhisme)

Patrik Swanström

Holistisk Forbund

Tittin Foss Haneborg

Holistisk Forbund

Tor Aleksandersen (vara)

Holistisk Forbund

Trond Enger

Human-Etisk Forbund

Didrik Søderlind

Human-Etisk Forbund

Bente Sandvig (vara)

Human-Etisk Forbund

Pauline Tollafield Isaksen

Jesu Kristi Kirke av De siste Dager Hellige

Øystein Amundsen

Jesu Kristi Kirke av De siste Dager Hellige

Kristine Høiland

Kristensamfunnet i Norge

Øystein Vestre

Kristensamfunnet i Norge

Faruk Terzic

Muslimsk Dialognettverk

Senaid Kobilica

Muslimsk Dialognettverk

Imen Hasnaoui

Muslimsk Dialognettverk

Kuddithamby Vamatevan

Norges Hindu Kultur Senter

Erhard Hermansen

Norges Kristne Råd

Norges Kristne Råd

Norges Kristne Råd

Sanatan Mandir Sabha (hinduisme)

Mohini Kaushik

Sanatan Mandir Sabha (hinduisme)

Anita Jusnes Patel (vara)

Sanatan Mandir Sabha (hinduisme)