+47 405 20 344 [email protected]
English

Rådet

Rådet er STLs øverste organ mellom årsmøtene og består av oppnevnte representanter fra hver medlemsorganisasjon. Tros- og livssynssamfunnene har to representanter og én vara hver, hvorav én representant med stemmerett. Medlemmer i STL som er paraplyorganisasjoner har inntil tre representanter og én vara hver, hvorav én representant med stemmerett.

Rådet drøfter aktuelle saker på tros- og livssynsfeltet, inkludert dialog, etikk og politikk.

Rådsmedlemmer

Faisal Suhel

Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge

Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge

Falahud-Din Chughtai (vara)

Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge

Hanna Zarghooni

Bahá’í-samfunnet i Norge

Andreas Longva-Bjerke

Bahá’í-samfunnet i Norge

Frank Johansen (vara)

Bahá’í-samfunnet i Norge

Gunaketu Kjønstad

Buddhistforbundet

Buddhistforbundet

Nirmala Eidsgård

Buddhistforbundet

Adrian Sele Samuelsberg (vara)

Buddhistforbundet

Hans Rossiné

Den katolske kirke v/ Oslo katolske bispedømme

Stephen Trotter (vara)

Den katolske kirke v/ Oslo katolske bispedømme

Jan Christian Kielland

Den norske kirke v/Mellomkirkelig råd

Steinar Ims

Den norske kirke v/Mellomkirkelig råd

Amanda Anvar (vara)

Den norske kirke v/Mellomkirkelig råd

Elisabeth Malting

Det Mosaiske Trossamfund

Det Mosaiske Trossamfund

Zhira Beck (vara)

Det Mosaiske Trossamfund

Gurmail Singh Bains

Gurudwara Sri Guru Nanak Dev Ji (sikhisme)

Gurudwara Sri Guru Nanak Dev Ji (sikhisme)

Paramjeet Kaur (vara)

Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji (Sikhisme)

Toril Nicolaisen Kilde

Holistisk Forbund

Mari Jerstad

Holistisk Forbund

Henrik Lysøe (vara)

Holistisk Forbund

Trond Enger

Human-Etisk Forbund

Didrik Søderlind

Human-Etisk Forbund

Nancy Lystad Herz (vara)

Human-Etisk Forbund

Øystein Amundsen

Jesu Kristi Kirke av De siste Dagers Hellige

Maren sofie Sande

Jesu Kristi Kirke av De siste Dagers Hellige

Jesu Kristi Kirke av De siste Dagers Hellige

Kristine Høiland

Kristensamfunnet i Norge

Øystein Vestre

Kristensamfunnet i Norge

Helene Sofie Smit (vara)

Kristensamfunnet

Faruk Terzic

Muslimsk Dialognettverk

Senaid Kobilica

Muslimsk Dialognettverk

Imen Hasnaoui

Muslimsk Dialognettverk

Muslimsk Dialognettverk

Kuddithamby Vamatevan

Norges Hindu Kultur Senter

Jansika Julie Kesavan

Norges Hindu Kultur Senter

Erhard Hermansen

Norges Kristne Råd

Norges Kristne Råd

Sara Faugstadmo Berg

Norges Kristne Råd

Håkon Sigland

Norges Kristne Råd (vara)

Sanatan Mandir Sabha (hinduisme)

Mohini Kaushik

Sanatan Mandir Sabha (hinduisme)

Shivani Sangar Sharma (vara)

Sanatan Mandir Sabha (hinduisme)