+47 405 20 344 [email protected]
English

Medlemsamfunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse.

STL jobber for å fremme fellesinteresser og medlemmenes rimelige særinteresser

STLs medlemssamfunn

Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge

http://www.ahmadiyya.no/

Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge ble stiftet i 1974, de første norske ahmadiyyaene kan spores tilbake til 1920-tallet. Ahmadiyya Muslim Jama’at ble medlemmer av STL i 2019.

Bahá’í-samfunnet i Norge

https://www.bahai.no

Bahá’í-samfunnet i Norge ble stiftet i 1948. Bahá’í-troen kom til Norge i 1929. Bahá’í-samfunnet i Norge har vært medlem i STL siden samarbeidsrådets etablering i 1996.

Buddhistforbundet ble stiftet i 1979 og har vært medlem i STL siden samarbeidsrådets etablering i 1996.

Den katolske kirke V/ Oslo katolske bispedømme

https://www.katolsk.no

Den romersk-katolske kirke er Norges eldste kirke, men er i dag også preget av å være en migrasjonskirke der mange av medlemmene har bakgrunn fra et annet land. Den katolske kirke i Norge er inndelt i tre bispedømmer, Oslo katolske bispedømme (OKB) betjener ca. 85% av katolikkene i Norge og dekker landets 13 sørligste fylker. OKB har vært medlem i STL siden 2002.

Den norske kirke v/ Mellomkirkelig råd

https://www.kirken.no

1. januar 2017 ble Den norske kirke et eget rettssubjekt. Siden reformasjonen i Danmark-Norge i 1537 hadde Norge en statskirke. I Norges Grunnlov fra 1814 heter det at luthersk tro skal være statens offisielle religion. Den norske kirke har vært medlem i STL siden samarbeidsrådets etablering i 1996.

Det Mosaiske Trossamfund (DMT) i ble etablert i Norge i 1892. DMT har vært medlem i STL siden samarbeidsrådets etablering i 1996.

Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji (Sikhisme)

https://www.OsloGW.no

Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji ble stiftet i 1983. De første sikhene kom til Norge på begynnelsen av 1970-tallet. Gurdwaren på Alnabru ble åpnet i 1983, og ble Norges første sikhtempel. Gurduara Sri Nanak Dev Ji har vært medlem i STL siden 2002.

Holistisk Forbund ble etablert i 2002, tidligere Alternativt Nettverk etablert i 1995. Holistisk Forbund har ved Alternativt Nettverk vært medlem i STL siden samarbeidsrådets etablering i 1996.

Human-Etisk Forbund ble stiftet i 1956 og har vært medlem i STL siden samarbeidsrådets etablering i 1996.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

https://www.jesukristikirke.no

Allerede i 1851 kom de første Siste Dagers Hellige-misjonærene til Norge. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble registrert som et trossamfunn i Norge i 1988. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har vært medlem i STL siden 2003.

Kristensamfunnet ble stiftet i Norge i 1927, ved sin første prest Christian Smit. Kristensamfunnet har vært medlem i STL siden 2008, tatt opp som observatørmedlem i 2005.

Muslimsk Dialognettverk (MDN) ble opprettet i oktober 2017 som en paraplyorganisasjon med dialog som et sentralt formål. Medlemmene i MDN har lang fartstid og erfaring fra dialogfeltet, forut for paraplyorganisasjonens etablering. MDN ble medlemmer av STL i 2019.

Norges Hindu Kultur Senter ble stiftet i 1993 og har vært medlem i STL siden 2011, tatt opp som observatørmedlem i 2009.

Norges Kristne Råd (NKR) ble opprettet i 1992. I 2006 slo NKR seg sammen med Norges Frikirkeråd, opprettet i 1902. NKR har ved Norges Frikirkeråd vært medlem i STL siden samarbeidsrådets etablering i 1996.

Sanatan Mandir Sabha ble stiftet i 1988 og har vært medlem i STL siden 2001.