+47 402 15 132 [email protected]
English

Forum for Tro og Livssyn Kristiansand

Forum for tro og livssyn Kristiansand (FTL) ble etablert med et interimsstyre i september 2007. Formålet med forumet er blant annet å fremme «gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker» og å arbeide for «trygghet og toleranse mellom tros- og livssynssamfunn i Kristiansand» (etter §1 i formålsparagrafen).

FTL Kristiansand arrangerer blant annet årlig skoleseminar for oppimot 1000 elever, dialogmøter og konferanser.

FTL Kristiansand kan kontaktes på [email protected]

Besøk FTL Kristiansand sin hjemmeside og Facebook-side.

 

Forsidebilde av Millars, CC-BY-SA 4.0

Medlemmer

Adventistkirken

Ahmadiyya Muslim Jama’at

Al-Rahma Islamic Centre

Bahá’í-samfunnet

Den Evangeliske Lutherske Frikirke