+47 405 20 344 [email protected]
English

Forum for Tro og Livssyn Kristiansand

Forum for tro og livssyn Kristiansand (FTL) ble etablert med et interimsstyre i september 2007. Formålet med forumet er blant annet å fremme «gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker» og å arbeide for «trygghet og toleranse mellom tros- og livssynssamfunn i Kristiansand» (etter §1 i formålsparagrafen).

FTL Kristiansand arrangerer blant annet årlig skoleseminar for oppimot 1000 elever, dialogmøter og konferanser.

FTL Kristiansand kan kontaktes på [email protected]

Besøk FTL Kristiansand sin hjemmeside og Facebook-side.

 

Forsidebilde av Millars, CC-BY-SA 4.0

Lokale nyheter

Medlemmer

Ahmadiyya Muslim Jama’at

http://www.ahmadiyya.no/

Al-Rahma Islamic Center

Bahá’í-samfunnet

https://www.bahai.no

Den Evangeliske Lutherske Frikirke

https://frikirken.no/

Den katolske kirke

http://www.katolsk.no/

Den norske kirke

https://kirken.no/

Den norske Sotozen Buddhistorden

https://www.sotozen.no/

Human-Etisk Forbund

https://human.no/

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

https://www.jesukristikirke.no

Kvekersamfunnet

https://kveker.org/

Muslimsk Union i Agder

http://www.muia.no/