+47 405 20 344 [email protected]
English

Demokratidagene i Kristiansand

Demokratidagene i Kristiansand

Den 3. mai arrangerte Forum for Tro og Livssyn Kristiansand konferansen LGBT+ in Europe sammen med UiA – Universitetet i Agder, Kristiansand kommune, og Den Norske Helsingforskomite.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys deltok som konferansier, og loset gjestene gjennom programmet. Joys satt også i panelsamtale sammen med Fred Henry Berg, domprost i Kristiansand Den norske kirke, og Shaykh Dr. Umar Al-Qadri, og Shaykha Noshin Gul. Samtalen ble ledet av Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund.

Arrangement er en del av Demokratiuka i Kristiansand, som arrangeres 3.-8. mai. Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland åpnet konferansen, mens styreleder i Muslimsk Dialognettverk, Senaid Kobilica fikk gleden av å oppsummere og avslutte for dagen.

Den 4. mai ble også MEET Conference avholdt. Konferansen er et samarbeid mellom Forum for Tro og Livssyn Kristiansand, UiA – Universitetet i Agder, Nordic Safe Cities, Kristiansand kommune og Muslimsk Råd Agder.

Temaet for konferansen var europeiske muslimer, mer informasjon om programmet finner du på Kristiansander.no.

 

Flere i denne kategorien