+47 402 15 132 [email protected]
English

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Aust-Agder (STL Aust-Agder) ble etablert 17. april 2018. STL Aust-Agder vedtok på sitt årsmøte juni 2020 å endre navn til STL Arendal. STL Arendal har som formål å bidra til et lokalsamfunn som viser respekt for andres tro og livssyn gjennom å lære hverandre bedre å kjenne.

Etableringen av STL Aust-Agder var et resultat av arbeidet med «Rom for dialog» i Arendal. Det har over tid blitt arrangert flere gode arrangementer. Gruppen ønsket å organisere seg under en allerede kjent paraply som STL er nasjonalt.

STL Arendal kan kontaktes på  [email protected] og ved styreleder Marianne Løge på [email protected].

Besøk STL Arendals Facebook-side.

Medlemmer

Adventistkirken Arendal

Arendal Baptistmenighet