+47 405 20 344 [email protected]
English

Drammen og omegn tro- og livsynsforum (DOTL) er en møteplass og en organisasjon for menigheter og livsynsforeninger den sørøstlige delen av Buskerud. DOTL bruker samvær og dialog for å bygge broer mellom ulike mennesker og miljø.

Våre medlemmer er menigheter og foreninger innen kristendom, islam, hinduisme, sikhisme, humanisme og bahá’í.

Les gjerne mer om medlemmene i DOTL og historien vår. Ønsker dere å bli medlem? Les statuttene/vedtektene først og ta så kontakt med vår koordinator: [email protected] Se også denne artikkelen Bli medlem i DOTL!

For mer informasjon, se dotl.no.

Lokale nyheter

Medlemmer

Adventkirken Mjøndalen

Fjerdingen 1, 3050 Mjøndalen

https://www.msda.no

Syvendedags Adventistkirken er et verdensomspennende kristent trossamfunn med 20 millioner medlemmer fordelt på 132 000 menigheter i 232 land/territorier anerkjent av FN. Adventistkirkens virksomhet omfatter utdannelsesinstitusjoner fra barnehage til universitetsnivå, matproduksjon, helse/omsorg og media (publikasjoner, radio, TV). Lokalt er vi en menighet med noe over 200 medlemmer som møtes ukentlig i vår nye kirke i Mjøndalen

Bahá’í-samfunnet Drammen

c/o Milorgveien 58, 3035 Drammen

https://www.bahai.no

I dag omfatter bahá’í-samfunnet omtrent syv millioner mennesker. Det er styrt av lokale og nasjonale åndelige råd, som igjen ledes av Det Universelle Rettferdighetens Hus med sete i Haifa, Israel. Medlemmene av disse institusjonene velges ved indirekte valg.

Det islamske fellesskap Bosnia og Herzegovina (Dzemat Drammen)

Nedre Storgata 65, 3015 Drammen

https://www.izbih.no

Dzemat Drammen er del av Det Islamske fellesskap Bosnia i Norge. Fellesskapet/dzemat arbeider med å gi alle dem som praktiserer islam og for det meste er med bosnisk bakgrunn, muligheten og sted til å kunne samles og praktisere religionen sin.

Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn

Rømersvei4, 3016 Drammen

https://www.diyanetdrammen.com

Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn er et muslimsk trossamfunn som har sunni retning. Moskeen er åpent alle dager for bønn.

Fjell menighet er en den av Den norske kirke. Vi vil være et møtested for alle som bor i vår bydel.

DNK Bragernes menighet

Kirkegata 7, 3016 Drammen

https://kirken.no/bragernes

Bragernes menighet tilhører Den Norske Kirke og er en bymenighet i sentrum av Drammen med i underkant av 8000 medlemmer. Menigheten har 1 gudshus: Bragernes Kirke som også er hovedkirke i Drammen prosti.

DNK Mjøndalen menighet

Vikveien 1, 3050 Mjøndalen

https://www.kirken.no/mjondalen

Mjøndalen menighet ligger i Drammen kommune. Mjøndalen sokn ligger vakkert til vest for Drammen. Vi har ca. 6500 medlemmer.

DNK Nedre Eiker menighet

Stensethalleen 1, 3055 Krokstadelva

https://www.kirken.no/nedre-eiker

DNK Strømsgodset menighet

Grønland 101, 3045 Drammen

https://www.kirken.no/stromsgodset

Strømsgodset menighet er en luthersk kristen menighet som dekker Grønland-, Danvik- og Gulskogenområdet i Drammen. Menighetens motto er Nær Kristus og nær livet.

DNK Strømsø menighet

Knoffs gate 2, 3044 Drammen

https://www.kirken.no/stromso

En lokal menighet i Den norske kirke i Drammen sentrum og «Bykirken Strømsø», som er et åpen kirke - samarbeid mellom Strømsø menighet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen, Drammen Kirkelige Fellesråd og Drammen prosti

DNK Svelvik menighet

Åsgaten 24, 3060 Svelvik

https://www.kirken.no/svelvik

Svelvik menighet dekker gamle Svelvik kommune, med tettstedene Svelvik, Nesbygda og Berger. Menigheten har ca 4500 medlemmer. Vi har tre kirkebygg (Svelvik kirke, Berger kirke og Nesbygda kirke) og tre kirkegårder (Svelvik kirkegård, Berger kirkegård og Ebbestad Gravlund).

DNK Tangen menighet

Knoffsgate 2, 3044 Drammen

https://www.kirken.no/tangen

Tangen menighet ønsker å være et åpent og inkluderende møtested for alle mennesker i alle aldre. Vår visjon er: «Tangen kirke, et sted å være og å vokse».

DNK Tranby og Lierskogen meniget

Kirkesvingen 8, 3408 Tranby

https://www.kirken.no/tranby

Tranby og Lierskogen menighet har et variert arbeid for barn, unge og voksne i vårt nærmiljø og møter folk i glede og sorg.

DNK Åssiden menighet

Åkerveien 2, 3024 Drammen

https://www.kirken.no/assiden

Åssiden menighet ligger ca 4 km nord for Drammen sentrum. Menigheten har ca 8000 medlemmer. Vi har en arbeids-kirke bygget i 1967 og en sentralkirkegård.

Drammen Baptistmenighet

Torgeir Vraas plass 7, 3044 Drammen

https://www.drammenbaptist.no

Drammen Baptistmenighet er en kristen menighet. Vi samles til gudstjeneste hver søndag, og har i tillegg kor, kvinnegrupper, ungdomsklubb og familiearbeid. Alle våre samlinger er i prinsippet åpne for alle.

Drammen Hindukultursenter

Tordenskiolds gate 104, 3044 Drammen

Tamilsk hindutempel

Drammen moské

Solsvingen 116, 3034 Drammen

https://www.drammenmoske.no

Drammen Moske er grunnlagt på tre verdier - tro, kunnskap og velferd, og vi jobber daglig med å opprettholde disse verdiene.

Frelsesarmeen, Drammen korps

Thornegt 2, 3015 Drammen

https://www.frelsesarmeen.no

Frelsesarmeen Drammen - Kristen menighet med utstrakt sosialt arbeid åpen for alle. Har tilbud for alle aldersgrupper fra babyer til eldre.

Hindu Sanatan Mandir

Landfalløya 109, 3023 Drammen

https://www.drammentempel.no

Hindu Association is a religious society that works to further develop humanity, harmony, Indian & Hindu culture. Our team helps building community, hosting religious events, social & cultural events.

Human-etisk forbund, Drammen og Lier lokallag

Tollbugata 4, 3044

https://www.human.no/fylker/buskerud/

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn som arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet.

Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige

Elling Holsts gate 15 Drammen, 3022 Drammen

https://www.jesukristikirke.no/

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er det offisielle navnet på religionen som ofte kalles mormonkirken. Vi tror først og fremst at Jesus Kristus er verdens Frelser og Guds Sønn.

Lier moské

Brastadveien 56, 3435 Lier

https://www.facebook.com/Lier-moské-598718290816346/

Metodistkirken i Drammen

Tordenskioldsgate 102-104, 3044 Drammen

https://www.metodistkirken.no/drammen

Metodistkirken i Drammen er en del av en verdensvid kirke. Vi har barnedåp, feirer nattverd, gudstjenester hver søndag, driver sosialt arbeid blant barn, ungdom og eldre. Har bibelgruppe, kor, meditasjonsgruppe.

Minhaj Ul Quran Buskerud

c/o Fjellheimgata 6, 3011 Drammen

http://minhaj.no/om-oss/avdelinger/mqi-buskerud/

Minhaj Ul Quran Buskerud skal arbeide med integrering, kultur og leksehjelp og spre kunnskap om Islam. Foreningen arrangerer religiøse programmer.

På Rett Vei

Lauritz Grønlands vei 30, 3035 Drammen

Islamsk trossamfunn som feirer islamske høytider og legger mye vekt på integrering i norske samfunnet.

Resalat Islamsk og Kulturelt Senter (RIKS)

c/o Turveien 18, 3303 Hokksund

Sri Guru Nanak Niwas

Nøsteveien 78 b. Lier, 3402 Lier

https://www.liergw.no

Gurdwaraen (sikhtemplet) i Lier, Shri Guru Nanak Niwas åpnet i 1991. Etter 20 års planlegging åpnet man i 2010 her Nord-Europas største Gurdwara på 1500 kvadratmeter. Prosjektet har krevd hardt arbeid, engasjement, økonomisk og fysisk bidrag fra de rundt 1200 medlemmene over flere år.

St.Laurentius (Den romersk katolske kirke)

Cappelens gt. 1, 3016 Drammen

https://drammen.katolsk.no

St. Laurentius katolske kirke er romersk katolsk underlagt Oslo katolske bispedømme. Kirken følger kirkens apostoliske tro basert på den Nikenske credo. Medlemmene kommer fra ca 50 forskjellige nasjoner og arbeider aktivt med integrering spesielt gjennom Caritas sin virksomhet og sjelesorg.

The Islamic Culture Society Buskerud og Vestfold

Laurits Grønlands vei 30, 3035 Drammen

Moske på Fjell, norsktalende imam. Godt besøkt, med 5 bønn daglig.