+47 405 20 344 [email protected]
English

Workshop om et livssynsåpent hus i Oslo/Hovinbyen

24 mai
STL Oslo - Arrangement

Meld deg på her 

Om livssynsåpent hus

Å realisere idéen om et livssynsåpent hus i Hovinbyen/Oslo er et fellesskapsprosjekt som vekker stor interesse. Det har vært en spennende reise på nøyaktig 1 år, og vi har koblet på mange gode krefter som sikrer god d
riv og videreutvikling av idéen. Det er nå etablert eit forprosjekt, i tett samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo, Den norske kirke, Human-Etisk Forbund, Islamic Cultural Centre, Det Islamske Forbundet, Det Islamske Fellesskapet Bosnia-Hercegovina og Muslimsk dialognettverk.

Hva inviteres du til? 

En viktig del av forprosjektfasen vi nå er i, er å invitere inn dere som er interessert og nysgjerrig på hva livssynsåpent hus er og kan vere for –  innbyggerne – bydelen – Hovinbyen – og Oslo? Sammen undersøker vi denne problemstillingen: Hvordan kan et livssynssåpent hus bli en viktig møteplass, som fremmer dialog, toleranse og samarbeid – på tvers av generasjoner og kultur?

Du inviteres til å gi innspill, tid og/eller ressurser for å bidra til at dette blir et sted som møter flere behov i samfunnet: kulturarrangementer, dialog, de modige samtalene, et nærmiljøsted for flere, et sted åpent for alle, uavhengig av livssynstilhørighet.

Mål med workshopen

Vi får presentert idéen og hvorfor den er viktig for innbyggerne i Oslo kommune

Vi får høre ulike perspektiver fra tros- og livssynssamfunn på samfunnsbehov- og utvikling

Vi mobiliserer personer og aktører som er og kan vere interessert i problemstillingen

Vi samler tros- og livssynssamfunn, kommunale aktører, og interesseorganisasjoner rundt samme bord

Foreløpig program

Kl. 1600-1630 Registrering og lett servering

Kl. 1630-1645 Presentasjaon av idéen, prosessen, konseptet livssynsåpent hus

Kl. 1645-1715 Presentasjon av samarbeidsaktørene

Kl. 1715-1815 Samtaler i grupper

Kl. 1815-1830 Oppsummering

 

Hvor møtes vi?

Økernveien 145A. Inngangen er en grå dør ved parkeringsplassen ved vestgående bane, ut mot Ulvenveien (der bussene går).

Dere finner en gull plakat på døren der det står Pådriv Oslo på.

 

Arrangører: Pådriv Oslo, STL Oslo, Den norske kirke, Human-Etisk Forbund, Islamic Cultural Centre, Det Islamske Forbundet, Det Islamske Fellesskapet Bosnia-Hercegovina og Muslimsk dialognettverk.

Meld deg på her