+47 405 20 344 [email protected]
English

Dialogplakat

1. januar 2010

Dialog

Dialogplakat

Dialogplakat

Hvordan kan en organisasjon bli mer dialogisk – og hvordan kan dette bidra til en bedre oppgaveløsning? Dette har vært underliggende spørsmål i et prosjekt som Arbeidsforskningsinstituttet har utført for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). I 2010 gjennomførte Helge Svare, filosof ved Arbeidsforskningsinstituttet, et forsknings- og utviklingsprosjekt om STL som dialogisk organisasjon. Sentrale spørsmål i den forbindelse var:

 

For å få svar på spørsmålene var Svare til stede som observatør på flere rådsmøter, samt at han intervjuet flere av rådets representanter. Prosjektet så på hva som er en optimal dialogisk involvering i forhold til de oppgaver STL skal løse, samt dialogiske utfordringer knyttet til uilke forståelser av dialog.

 

Last ned STLs dialogplakat her: Dialogplakat

 

Dialogplakat. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

 

Flere i denne kategorien