+47 402 15 132 [email protected]
English

Last ned STLs flerreligiøse høytidskalender 2023. 

Kalender

23 februar
18:00
Arrangement - STL Stavanger
Dialogkveld – Ytringsfrihet i et livssynsåpent samfunn
Del dette:

Den 23. februar inviterer STL Stavanger og Kirkelig dialogsenter i samarbeid med Sølvberget til dialogkveld. P.g.a. oppussing på Sølvberget (kulturhuset i Stavanger) skal vi ha dialogkvelden i rommet som heter Salongen og er i 2. etasje - samme som biblioteket. Gratis og åpent for alle - Velkommen!

En av de viktigste egenskapene ved et sekulært samfunn, er at medlemmene fritt får gi uttrykk for sitt livssyn og fritt utøve sin religiøse tro – både i det private – og det offentlige rom.

Siden slutten av 1700-tallet har vi i vår del av verden oppfattet ytringsfriheten som en menneskerett, som i dag er godt beskyttet av lovverket vårt; både nasjonalt og internasjonalt.

Retten til fritt å kunne gi uttrykk for tanker, meninger og holdninger – i ord og handling - uten frykt for sensur og represalier, er noe vi oppfatter som en av de viktigste bærebjelkene i vårt vestlige demokrati.

Allikevel er ikke ytringsfriheten absolutt. Lovverket vårt fastsetter en del begrensninger for denne retten. Det er for eksempel forbudt å fremsette trusler, ærekrenkelser og diskriminerende og hatefulle utsagn.

Men hvordan praktiseres dette?

Denne kvelden vil de ansatte ved Kirkelig Dialogsenter Stavanger; Sophia Moruwat, Mubarak Ali og Lars Slettebø innlede til samtale rundt spørsmålene:

Hva er fordommer?

Hva gjør humor satire med vårt syn på det Hellige?

Hva innebærer respekt for det religiøse?

15 mars
17:00
Arrangement - STL Stavanger
Dialogkveld – FN’s internasjonale dag mot islamofobi
Del dette:

Den 15. mars 2023 inviterer STL Stavanger og Kirkelig dialogsenter i samarbeid med Sølvberget til dialogkveld med temaet islamofobi. Najeeb Ur Rehman Naz som er feltimam kommer til oss for å holde foredrag og John Trygve Meyer som er feltprest vil gi et responsinnlegg. Vi har valgt å markere denne dagen på FN sin internasjonale dag mot islamofobi og vi håper det kommer mange som vil høre om de utfordringer og muligheter som finnes for å bekjempe islamofobi og hatkriminalitet. Denne kvelden vil vi bruke en kinosal. Åpent for alle, vel møtt!

(merk at dette er en onsdag, ikke torsdag som vi pleier å ha dialogkvelder på - fra kl. 17 til 19)

27 april
18:00
Arrangement - STL Stavanger
Dialogkveld – Skeiv og troende – Listen, Learn, Love
Del dette:

Den 27. april inviterer STL Stavanger og Kirkelig dialogsenter i samarbeid med Sølvberget til dialogkveld med temaet Skeiv og troende, med undertittel Liten, Learn, Love. Vi kommer snart med informasjon om foredragsholdere for denne kvelden. Vi har bekreftet deltakelse via video/stream fra Richard Ostler og vi venter på noen flere bekreftelser. Denne kvelden blir i kinosal og er åpen for alle. Velkommen!

25 mai
18:00
Arrangement - STL Stavanger
Dialogkveld – «Hjemme hos» den katolske kirke
Del dette:

STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter inviterer til dialogkveld og denne gangen er det hjemme hos vårt rådsmedlem den katolske kirke. Den katolske kirke åpner dørene for alle som vil komme for en liten omvisning, få litt informasjon om hva den katolske kirke står for og bli bedre kjent med én av våre medlemmer. Hjertelig velkommen!