+47 405 20 344 [email protected]
English

Tros- og livssynssamfunn mot negativ sosial kontroll

Tros- og livssynssamfunn mot negativ sosial kontroll

STLs kursmateriale, utviklet med tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), består av fire e-bøker. Materialet bygger på STLs guide «Å leve med tro og livssyn i Norge» og regjeringens handlingsplan «Retten til å bestemme over eget liv». Kursene tar opp både religiøst begrunnet negativ sosial kontroll og den konstruktive rollen tros- og livssynssamfunn spiller for enkeltindivid og storsamfunn, med legitimitet og innenfraperspektiv.

E-bøkene inneholder en video og en power point-presentasjon på hvert tema. Materialet består også av en veileder som gir innføring og tips, samt en ledsagertekst som inneholder begrepsforklaringer og oversikt over hjelpetilbud.

Materialet er oversatt til amharisk, arabisk og urdu. STL gir selv kurs, og kurser andre i bruken av materialet. De som vil bruke materialet videre i egne kurs får power point-presentasjonene fra STL med utfyllende notater, henvisninger og lenker som gir mulighet til å levere kursene på flere nivå.

Last ned: E-bok-1-Religion-og-samliv-STLs-videomateriale

Last ned: E-bok-2-Religion-i-praksis-STLs-videomateriale

Last ned: E-bok-3-Fremmere-og-hemmere-i-menigheten-STLs-videomateriale

Last ned: E-bok-4-Religion-og-familie-STLs-videomateriale

 

Flere i denne kategorien