+47 405 20 344 [email protected]
English

Årsmøte 2023: To nye medlemssamfunn, ny strategi og nytt styre

10. mars 2023

Lokale Nyheter

Årsmøte 2023: To nye medlemssamfunn, ny strategi og nytt styre

STL Oslos årsmøte tok opp to nye medlemssamfunn, vedtok strategi for de neste fem årene, og valgte nytt styre. 

Torsdag 9. mars var duket for årsmøte i STL Oslo. Representantene fra organisasjonens 38 medlemssamfunn ble godt tatt imot i Margaretakyrkan, hjemmet til den svenske folkekirken, Svenska kyrkan, på Hammersborg i Oslo.

Fra 38 til 40 medlemsorganisasjoner

To tros- og livssynssamfunn ble tatt opp som nye medlemmer i STL Oslo: Nasjonalt Åndelig Råd for Sabean Mandeere og Madina senter.

Mandeisme er en gammel monoteistisk religion med røtter i Irak. Den karakteriseres av motsetninger (dualisme): det gode mot det one, lyset mot mørket. Dåpsseremonier utgjør en viktig del av det religiøse livet. Som religiøs minoritet har mandeerne vært under et sterkt press i årene etter den amerikanske invasjonen i 2003. Trossamfunnet som samler mandeerne i Norge ble registrert i 2017, og legger til rette for at medlemmene kan praktisere sin religion og til at tradisjonen gis videre til neste generasjoner.
Madina senter er en sunni-muslimsk organisasjon som ble registrert som trossamfunn i 2019. Madina senter er del av det internasjonale nettverket Madina Institute, og har fokus på utdanning, kurs og samfunnsengasjement i tillegg til religiøse samlinger. Begge samfunn ønskes velkommen til fellesskapet! STL Oslo samler nå representanter fra hele 40 tros- og livssynssamfunn, som representerer 13 forskjellige religioner og livssyn.

Ny strategi for 2023-2027

En viktig oppgave for STL Oslos styre i organisasjonens første driftsår 2022 var å stake ut en strategi som vil gi retning til arbeidet de neste fem årene. Hva som skulle være strategiens hovedsatsinger ble klart gjennom møter med medlemssamfunn, byrådsavdelinger, etater, politikere og andre samarbeidspartnere. Strategien som ble vedtatt av årsmøtet har fem strategiske mål:

  1. Etablere en robust og synlig organisasjon
  2. Skape en god og trygg kultur for dialog og uenighet
  3. Styrke medlemssamfunn i deres rolle som samfunnsaktører
  4. Bidra til likeverdige offfentlige tjenester
  5. Styrke dialog og øke kunnskap om tros- og livssynsmangfoldet i Oslo og det livssynsåpne samfunn

Nytt styre

2023 er det første året i strategiperioden, og det er et delvis nytt styre som nå får lov til å starte implementeringsarbeidet:

Flere i denne kategorien