+47 405 20 344 [email protected]
English

Bydelssamarbeid om beredskap i Frogner

17. mars 2023

Lokale Nyheter

Bydelssamarbeid om beredskap i Frogner

Tirsdag 14. mars inviterte Bydel Frogner i samarbeid med STL Oslo til et nytt møte med tros-og livssynssamfunnene i bydelen. Temaet denne gangen var beredskapssamarbeid.

Tros-og livssynssamfunn sitter på nettverk, omsorgs-og samtalekompetanse og lokaler som kan være gode ressurser for kommune og bydel når krisen oppstår,  enten det gjelder store samfunnskriser som bortfall av vann eller pandemi, eller kriser som rammer enkeltpersoner og familier.
– For å kunne utnytte disse ressursene må relasjoner og samarbeid bygges opp før krisen oppstår. Derfor er det viktig å skape nettverk, bekjentskap og og tillit gjennom faste bydelsmøter, sier STL Oslos daglige leder Birgit van der Lans.
Beredskapskoordinator Ingela Forseth førte forsamlingen gjennom bydelens overordnede beredskapsarbeid. Deretter introduserte bydelsoverlege Neelam Anjum oppgavene til bydelens kriseteam og samarbeidet med SAA (Sosial og Ambulant Akutttjeneste) ved Legevakten. Også politiets mangfoldskontakt for Enhet Vest, Nadia Wergeland, deltok og fortalte om politiets rolle i beredskapssamarbeidet, før deltakerne delte seg i grupper og drøftet hva tros- og livssynssamfunn kan bidra med når kritisk infrastruktur faller bort.

Bydelssamarbeid i utvikling

Samarbeidet mellom STL Oslo og Bydel Frogner begynte i 2022, da det ble arrangert et første dialogmøte. Bydelens frivillighetskoordinator Azita Radpey forklarer hvorfor bydelen satser på kontakt med tros- og livssynssamfunn:
– Bydelens frivillighetsstrategi legger vekt på samarbeid med frivilligheten for å løse utfordringer vi står overfor. Vi vet at den store frivillige innsatsen som legges ned i de forskjellige tros- og livssynssamfunn ofte går litt under radaren. Vi i Bydel Frogner ønsker å løfte frem den viktige samfunnsrollen til tros- og livssynssamfunn, ikke minst ved krisesituasjoner og uforventede hendelser.
STL Oslo har satt i gang et lignende samarbeid med Bydel Grünerløkka, og deltar fast på det allerede eksisterende Forum for Dialog og Samarbeid i Søndre Nordstrand. Det ligger i kortene å utvide til flere bydeler i 2023.

Flere i denne kategorien