+47 405 20 344 [email protected]
English

Frogner-samarbeid om tilbud for sårbare grupper

9. februar 2024

Lokale Nyheter

Frogner-samarbeid om tilbud for sårbare grupper

Den 29. januar inviterte Bydel Frogner, i samarbeid med STL Oslo, til et nytt dialogmøte med tros- og livssynssamfunnene:

– Vi erfarer at tros- og livssynssamfunnene i bydelen er svært engasjerte brobyggere i lokalsamfunnet, og er viktige ankre for mange av bydelens innbyggere. De tilbyr et sted å være, sosial arena og felleskap, tilhørighet og ikke minst trygghet. Spesielt i utfordrende tider, og til sårbare og utsatte grupper i bydelen, sier bydelens frivillighetskoordinator Azita Radpey.

Det var tredje gang bydelen inviterte tros- og livssynssamfunnene til bydelshuset. Deltakerne jobbet med å lage en felles oversikt over ressurser og tilbud for sårbare grupper, slik at det blir enklere å henvise til hverandre og samarbeide.

Sr. Ane-Elisabet Røor OP fra bydelens katolske kloster, Katarinahjemmet, var blant deltakerne:

– Det betyr derfor mye for oss å bli innkalt til slikt samarbeid med bydelen. Det gir mulighet til økumenisk samarbeid og vennskap på tvers av tros- og livssynssamfunn, samtidig som det forsterker vår mulighet til å kunne bidra der vi er. I det samfunnet vi er plantet for å være til stede. Takk til STL Oslo og Bydelen for denne muligheten, skriver sr. Ane-Elisabet op klosterets nettsider.

De som var til stede, foruten STL Oslo og bydelens representanter, var:

CAPTION

CAPTION

Flere i denne kategorien