+47 405 20 344 [email protected]
English

Hva mener STL Oslo om livssynsstrategien «Tro hva du vil»?

10. oktober 2023

Lokale Nyheter

Hva mener STL Oslo om livssynsstrategien «Tro hva du vil»?

Noen få dager før valgdagen 11. september sendte kulturbyråd Omar S. Gamal strategien for Oslo kommunes tros- og livssynspolitikk på høring. Strategien «Tro hva du vil» er den etterlengtede oppfølgingen av tros- og livssynsutvalgets rapport «Tro det eller ei». Som STL Oslos daglig leder skrev i Vårt Land 15. september, trenger det ikke være noe tvil om at strategien vil være av stor betydning for å forme Oslo som livssynsåpen by:

– For det første er den historisk. Etter at Stålsett-utvalgets utredning Det livssynsåpne samfunn fra 2013 omsiders ble til ny lov om tros-og livssynssamfunn i 2021, oversettes den nå til kommunepolitikk. Gjennom seks prinsipper stadfestes kommunens ansvar for innbyggernes frihet til å tro, praktisere og å la være, og hva dette krever av likebehandling, tilrettelegging, kompetanseheving og samarbeid med tros- og livssynssamfunn. Strategien har dermed potensiale til å rydde i misoppfatningen at kommunene og deres arenaer skal være «nøytrale» og ikke trenger eller bør forholde seg til religion, fordi religion anses som privatsak.

Nå foreligger STL Oslos høringssvar.Les hele høringssvaret her

De viktigste punktene:

Flere i denne kategorien