+47 405 20 344 [email protected]
English

Livssynsåpent hus i Hovinbyen – Vi er i gang!

23. februar 2023

Lokale Nyheter

Livssynsåpent hus i Hovinbyen – Vi er i gang!

1. februar startet det videre arbeidet med å etablere et livssynsåpent hus i et eksisterende bygg i Hovinbyen/Oslo. 

Hovinbyen er Oslos største utviklingsprosjekt de neste 30 til 50 årene. Det estimeres med 40.000 nye boliger og opp mot 100.000 arbeidsplasser. Det som derimot ikke har blitt med i prosjekteringen er rom til tros- og livssynsutøvelse. 

Pådriv, et nettverk som samler store og små aktører for å danne gode nærmiljø og en bærekraftig byutvikling, har engasjert seg i saken og leder det videre arbeidet for et livssynsåpent hus i Hovinbyen i tett samarbeid med STL Oslo.

– Dette prosjektet er en god mulighet for Oslo til å sette seg selv på kartet som en by der tro og livssyn ønskes velkommen i bybildet. Der folk møtes på tvers, tas dialogen ned til grasroten. I tillegg kan et livssynsåpent hus løse noen konkrete utfordringer rundt forsamlings- og seremonilokaler. Dette vil STL Oslo være pådriver for i årene som kommer, sier STL Oslos daglige leder Birgit van der Lans.

Sammen med Pådriv har STL Oslo forberedt oppstarten av et forprosjekt, som gikk av stabelen 1. februar 2023. Frem til sommeren 2023 jobbes det med konseptuvikling og etablering av et pilotlokale. I forprosjekter bidrar flere aktører med finansiering og arbeidsressurser. I tillegg til STL Oslo er det Den norske kirke v/ Oslo bispedømme, Human-Etisk Forbund og Human-Etisk Forbund Oslo regionlag, Muslimsk Dialognettverk og moskeene Det Islamske Forbundet, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina og Islamic Cultural Centre.

 

 

 

Flere i denne kategorien