+47 405 20 344 [email protected]
English

Nå må vi igjen verne om religiøse minoriteter, samtidig som vi møter hverandre med medmenneskelighet

1. november 2023

Lokale Nyheter

Nå må vi igjen verne om religiøse minoriteter, samtidig som vi møter hverandre med medmenneskelighet

En versjon av denne nyhetssaken ble publisert som leserinnlegg i Vårt Oslo, 4. november 2023.

«Vi har ikke råd til å miste håpet og menneskeverdet i disse mørke tidene», skriver Det Mosaiske Trossamfund i en bekymringsmelding om økende antisemittisme i kjølvannet av krigen i Midtøsten. De siste dagene har det kommet flere meldinger om norske jøder som ikke føler seg trygge i sine egne hjem, om elever og studenter som skjuler sin jødiske identitet. Vi hører om hets og truende handlinger og holdninger rettet mot jøder i Oslo fordi de er jøder. Vi hører også om muslimske barneskoleelever som igjen blir assosiert med terror, og kvinner med hijab som ikke føler seg trygge på t-banen eller på gata. 

– Alt dette er uakseptabelt og sterkt bekymringsverdig. Alle skal kunne føle seg trygge i byen vår. Nå må vi igjen verne om religiøse minoriteter, samtidig som vi møter hverandre med medmenneskelighet, sier STL Oslos daglig leder Birgit van der Lans. 

Det gjør et voldsomt inntrykk å se de menneskelige lidelsene som har fulgt voldshandlingene i Gaza, Israel og på Vestbredden, og det er ikke overraskende at bildene derfra vekker sterke følelser hos folk her hjemme. Også blant STL Oslos medlemssamfunn er det mennesker som har fått familie og venner brutalt revet bort, som venter fortvilet på sine kjæres hjemkomst, som kjenner på en dyp medfølelse for trosfeller i Midtøsten. 

I en tid som denne er det viktig at vi ikke importerer fiendebilder og dehumaniserende retorikk. Ordene man velger betyr noe og kan i verste fall være med på å fyre opp hatet. Vi har opplevd det før, og vi vet at ord kan føre til handling. Uansett hvilken form hatet tar, må vi alltid sette ned foten i møte med hatefulle ytringer og holdninger. 

Over lang tid har vi i Oslo og i Norge hatt en tradisjon for å bygge broer og knytte relasjoner på tvers av religiøse skillelinjer. Dette bunner i en drøm om at enhver skal kunne leve et fritt liv i byen og i landet vårt, uavhengig av tro eller livssyn, uten å måtte bekymre seg for hets eller diskriminering. De gode kontaktene som er bygget opp gjennom et langvarig dialogarbeid er del av vårt samfunnsberedskap. Tross forskjellene må vi fortsette å finne hverandre i verdier som menneskeverd, likeverd, respekt og solidaritet.Flere i denne kategorien