+47 405 20 344 [email protected]
English

Nabolagsdialog på Holmlia

20. juni 2023

Lokale Nyheter

Nabolagsdialog på Holmlia

Hvilken rolle har trossamfunnene i lokalmiljøet? Og kan trossamfunnene forebygge utenforskap? Dette var overskriften da STL Oslo arrangerte nabolagsdialog i bydel Søndre Nordstrand forrige uke.

Torsdag 15. juni arrangerte STL Oslo nabolagsdialog på Holmlia. Dette arrangementet er det første av flere som inngår i prosjektet Dialogdager i bydelene, som er en pågående satsning for STL Oslo. Arbeidet med disse arrangementene ledes av prosjektkoordinator Mobin Anwar, som er utdannet dialogpilot og studerer Ledelse, etikk og samtalepraksis på Det teologiske fakultet. Prosjektet går ut på å synliggjøre tros- og livssynsmangfoldet i Oslos bydeler og å skape møteplasser på tvers.

Nabolagsdialogen i Søndre Norstrand var todelt og besto av en panelsamtale som fant sted i lokalene til Forandringshuset på Holmlia, etterfulgt av besøk i Holmlia kirke og Tauheed moské på Hauketo. I panelsamtalen deltok BU-leder i Søndre Nordstrand, Ola. B Mannsåker; ungdomskoordinator i Tauheed-moskeen, Hasan Rizvi; sokneprest i Holmlia menighet, Silje Kivle Andreassen og daglig leder for Fighters Gym Oslo, Shahid Rasool. I samtalen ble det berørt tema som trossamfunnenes rolle i det å bygge lokalsamfunn; utfordringer knyttet til organisering, økonomi og ressurser; hva trossamfunnene kan gjøre for å forbygge utenforskap og hva politikerne kan gjøre for trossamfunnene. Det at mennesker med en kriminell fortid havner «på utsiden» av samfunnet er et samfunnsproblem, men trossamfunnene kan spille en viktig rolle ikke bare med forebygging, men også med hvordan de møter mennesker som allerede har havnet utenfor. Panelsamtalen ble stødig ledet av daglig leder i Minotenk, Linda Noor. Det var også rom for spørsmål fra tilhørerne, og responsene som kom på panelsamtalen vitnet om et engasjert publikum.

Kvelden var også en anledning til å bli bedre kjent på tvers. Etter panelsamtalen var det omvisning først i Holmlia kirke, før det var duket for middag og omvisning i Tauheed moské på Hauketo. Under omvisningen i moskeen ble det rom for noen avsluttende spørsmål og kommentarer, og det var enighet om at det å bygge ned frykt og fordommer er et svært viktig samfunnsanliggende i vårt stadig mer polariserte samfunn. Som tros- og livssynssamfunn må vi ikke være for opptatt av hva som skiller oss, men fokusere på hva vi kan få til sammen. Besøk hos hverandres tros- og livsynssamfunn bygger ned fordommer. Vi har et felles ansvar for å jobbe til det beste for samfunnet og samarbeid er løsningen. Som imamen i Tauheed så fint sa det avslutningsvis: Ingen av oss eier sannheten. Sammen kan vi gjøre verden litt bedre.

Flere i denne kategorien