+47 405 20 344 [email protected]
English

Samling for lokale dialoggrupper i Bergen

Samling for lokale dialoggrupper i Bergen

Den 21. og 22. januar  møttes 8 lokale dialoggrupper og STL til sin første samling i 2023. STL Bergen var vertskap. Tema var gravferd og «chaplaincy», eller livssynsbetjening, som man kan kalle det på norsk.

Sajjad Younas fra Bergen moské

Norges første sykehusimam

Norges første sykehusimam, Muhamed Azeem var invitert for å snakke om livssynsbetjening. I tillegg ble det omvisning på Møllendal kapell og krematorium. Gravplassjef, Inghild Hareide Hansen, fortalte om tilrettelegging av gravferd for forskjellige tros- og livssynssamfunn, og hvordan kontakten mellom gravferdsmyndighetene og tros- og livssynssamfunnene foregår.

– Det var veldig fint og ikke minst hyggelig å treffe gode kollegaer. Samtidig er det også viktig for oss som jobber lokalt i felten å ha en arena hvor vi kan samles og dele erfaringer, sier daglig leder i STL Oslo, Birgit van der Lans om samlingen.

Fritaksretten

Omvisning på Møllendal kapell og krematorium

Phd. stipendiat og styreleder i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen, var også invitert for å snakke om fritaksretten i norske skoler og hvordan den benyttes i praksis.

– De lokale samlingene som arrangeres to ganger i året er viktig for STL sentralt for å opprettholde kontakten med de lokale dialoggruppene rundt om i landet, men også for å holde oss oppdatert om hverandres arbeid. Det er en gylden mulighet for faglig påfyll på temaer som berører oss alle, sier Alasdair McLellan.

Bilder av Emil Perron/STL Bergen

Flere i denne kategorien