+47 405 20 344 [email protected]
English

Sammen for en god oppvekst for barn og unge i bydel Grünerløkka

9. mai 2023

Lokale Nyheter

Sammen for en god oppvekst for barn og unge i bydel Grünerløkka

Grünerløkka er en av bydelene som i samarbeid med STL Oslo har kommet i gang med faste dialogmøter med tros- og livssynssamfunnene i bydelen. Mandag 8. mai ble ble det andre dialogmøtet avholdt. Denne gangen var temaet: Hvordan samarbeide om en god oppvekst for barn og unge.

Ulike deler av bydelens tjenesteapparat holdt korte innlegg: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten om foreldreveiledning, SaLTo om forebygging av kriminalitet og rus blant ungdom og barnevernet om deres arbeid i bydelen. I tillegg presenterte STL nasjonalt om erfaringer fra prosjektet BRO – Barnevern, religion og oppvekst, som fasiliterer møter mellom trossamfunn og barnevernet.

 

Flere i denne kategorien